Een op drie bedrijven krijgt geen grip op cloudkosten

Een op drie bedrijven krijgt geen grip op cloudkosten

Bedrijven worden geconfronteerd met onverwachte kosten gerelateerd aan cloudgebruik. Met de opkomst van de FinOps-discipline zijn er wel mogelijkheden om de te hoge kosten aan te pakken, maar cijfers laten zien dat het nog altijd lastig is om grip te krijgen op clouduitgaven.

Dit blijkt uit onderzoek van Info Support onder IT’ers uit de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, publieke sector, industrie, logistiek, retail, telecommunicatie en energie- en nutssector. Volgens 44 procent van de Nederlandse IT’ers ontbreekt momenteel een effectieve oplossing om de kosten te monitoren en te beheren.

Doordat ze geen grip krijgen op cloudkosten, lopen ze mogelijk tegen budgetoverschrijdingen en inefficiënt gebruik van cloud resources aan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de cloud bepaalde diensten in de lucht houdt, terwijl die diensten niet of nauwelijks gebruikt worden binnen het bedrijf. Dit soort overbodige kosten kunnen een grote impact op een organisatie hebben. Bij het overschrijden van het budget wordt er mogelijk bezuinigd op andere IT-projecten.

Een interessante uitkomst van het onderzoek is dat het ook inzicht geeft in welke cloudleveranciers Nederlandse bedrijven gebruiken. Microsoft Azure voert met een adoptiepercentage van 36 procent de lijst aan. Daarna volgen Google Cloud Platform (28 procent), IBM Cloud (19 procent), Oracle Cloud (19 procent) en AWS (15 procent). Vergeleken met het wereldwijde gebruik is dit opmerkelijk, aangezien AWS wereldwijd de grootste is, gevolgd door Microsoft Azure en Google Cloud Platform.

Andere uitdagingen

Wanneer gekeken wordt naar andere uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen bij cloudgebruik, scoort met 29 procent het waarborgen van databeveiliging en privacyzorgen het hoogst. Kort daarop volgen een gebrek aan interne expertise en vaardigheden (26 procent), integratieproblemen met bestaande systemen en applicaties (25 procent), kostenbeheersing en budgetoverschrijdingen (23 procent) en de complexiteit van migratieprocessen (22 procent).

Tip: Hoe krijg je weer grip op je cloudomgevingen?