7min

In de cloudwereld komen voortdurend nieuwe initiatieven, uitdagingen en strategieën op. Bezint eer ge begint is het beste advies voor het beoordelen van de ontwikkelingen, ziet men bij Cegeka. We spreken met Hybrid Cloud Country Lead Bas ter Heurne over de staat van cloud computing en het belang van een solide IT-strategie.

Als cloudexpert komt Ter Heurne verschillende vraagstukken tegen bij bedrijven waar hij over de vloer komt. Veel bedrijven willen hun digitale core verplaatsen naar de cloud en zijn daarom bezig met het optimaliseren van hun multicloudlandschap, maar Cegeka ziet dat veel bedrijven uiteindelijk vaak eerst kiezen voor één public cloud waarop men gaat standaardiseren. Andere workloads landen daarna soms op een alternatieve public cloud, waardoor multicloud wel bestaat. Zo voorkomen ze vendor lock-in en hebben ze extra flexibiliteit en de juiste performance voor iedere workload.

De realiteit van multicloud is echter niet direct de aanleiding voor de complexiteit waar bedrijven tegenwoordig tegenaan lopen. Wat Ter Heurne betreft zijn directe oorzaken van complexiteit vooral het gebrek aan visie, solide IT-strategie en de korte termijn nadruk op het besparen van kosten.

Overnames, vervangen en systemen

Als gekeken wordt naar de technologische uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen, dan komen veel vraagstukken voort uit overnames. Infrastructuurleveranciers kopen elkaar op, waarna licenties kunnen wijzigen en op termijn producten verdwijnen. Een voorbeeld hiervan is de overname van VMware door Broadcom, waardoor IT’ers ongerust raken over mogelijke gevolgen. Ze kijken dan naar alternatieven, bijvoorbeeld door hun workload naar Microsoft Azure te brengen.

Vaak komen de cloudexperts van Cegeka ook bedrijven tegen die versneld naar de cloud migreren omdat ze hardware moeten vervangen. Ze willen dan niet de kosten voor nieuwe hardware voor hun rekening nemen. Onder die druk kiezen ze voor een rehoststrategie. Na de migratie willen ze dan een vervolgproject opstarten, om te verbeteren en te vernieuwen. Ze kijken dan bijvoorbeeld hoe ze applicaties die in de nieuwe hossystemen staan, kunnen ombouwen of moderniseren tot PaaS of SaaS. Volgens Cegeka duurt zo’n vervolgproject langer dan vooraf gedacht of wordt het zelfs helemaal niet opgestart. Dit doordat de gesprekken gaan over de kosten die op dat moment worden gemaakt. Het zou volgens Ter Heurne handiger zijn het gesprek te voeren over een verbetertraject om kosten op de korte en langere termijn te besparen.

Een rehoststrategie laat wat Cegeka betreft in de basis sowieso vaak te wensen over, doordat bedrijven servers een-op-een over willen zetten naar de cloud. Vooraf wordt er niet eerst kritisch naar de workload gekeken. Het kan immers zomaar zijn dat een workload gemoderniseerd kan worden of dat een SaaS-applicatie een beter alternatief is.

Tip: Hoe maak je security awareness een competentie van je werknemers? 

Grip krijgen op kosten

Een bijkomend gevolg van bovenstaande situaties is dat de kosten langzaam ongezien toenemen. Dit sluit precies aan op de recente inventarisatie van Cegeka, over waar bedrijven wakker van liggen. Vooral het realiseren van groei blijkt de grootste uitdaging, vanwege een onzekere economie, stijgende kosten, het vinden van nieuwe klanten en medewerkers. Cegeka ziet vooral in het beheersbaar houden van kosten een rol voor zichzelf. “Als er iets onvoorspelbaars is als je het niet goed organiseert, dan is dat wel het gebruik van cloud computing”, legt Ter Heurne uit. Bedrijven zijn daarom benieuwd hoe ze in controle kunnen komen over de cloudconsumptie.

Het antwoord zit hem in FinOps, een discipline waarmee de organisatie grip krijgt op de uitgaven aan de cloud. FinOps is een relatief nieuwe benadering die organisatorische aanpassingen vereist. Zowel de finance afdeling, business managers als IT werken samen bij het omarmen van FinOps. “Hoe organiseer je het samenspel tussen finance managers die over de budgetten gaan met de nieuwe initiatieven van business managers en alle werkzaamheden van de IT-afdeling?”, is de vraag die Ter Heurne aan bedrijven stelt die FinOps willen omarmen. Een voorbeeld: het uitzetten van een nauwelijks gebruikte server in de avonduren kan financieel aantrekkelijk zijn, maar op basis van input van de business manager kan blijken dat de server wel nodig is voor 24×7-dienstverlening aan de klant.

De samenwerking tussen business, IT en finance wordt versterkt door de FinOps-discipline te omarmen. Cegeka kan hierin bedrijven ondersteunen; het richt zich op de cloudconsumptie van zijn klanten met behulp van eigen gemaakte dashboards en die van cloudproviders. Dat inzicht is nodig om bijvoorbeeld te kunnen doorbelasten aan de interne klant. Vervolgens is het mogelijk om verder te optimaliseren voor het beheersen van kosten. Ter Heurne stelt dat Cegeka hierin bedrijven tegenkomt die hun cloudconsumptie in een jaar met een factor tien zagen stijgen. Als het niet planmatig en gecontroleerd gebeurt, is Cegeka verplicht dergelijke klanten te behoeden dat de consumptie zo hard groeit, stelt Ter Heurne. Met de hulp die Cegeka biedt, vinden er kostenreducties plaats van 15 procent tot 20 procent in het eerste jaar. Vooral het eerst jaar realiseren bedrijven de grootste kostenbesparingen, de daarop volgende jaren is er meer gemoedsrust omdat alles beter is georganiseerd en ingeregeld.

Denk na voordat je begint

In een ideale wereld vermindert een bedrijf die complexiteit en bijkomende kostenstijging. Wat Ter Heurne betreft is dat ook mogelijk, mits bedrijven een goede strategie hebben. In plaats van zonder een totaalbeeld van het IT-landschap en overgaan op paniekvoetbal, kan men weloverwogen keuzes maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat IT weet wat de bedrijfsstrategieis. Dat is immers waar een IT-strategie uit voortkomt. Die IT-strategie is weer bepalend voor de cloudstrategie van een bedrijf.

Zeker voor de IT-afdeling is het ontbreken van een strategie dodelijk, ziet Cegeka. Personeel wil immers van IT weten wat de stip op de horizon is; waar werkt het bedrijf en IT naartoe? Het kan gaan om besluiten over security, compliance en outsourcing die relevant zijn voor alle te nemen toekomstige beslissingen. Door helder te hebben welke richting een organisatie op gaat, kan de IT-afdeling bepalen hoe zij kan bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Bedrijven moeten daarom altijd eerst valideren waar de behoefte zit. Projecten rond de cloud beginnen zodoende met de strategie, waarin mensen worden meegenomen en de geschikte technologie gekozen wordt. Daarvoor is het begrijpen van de bedrijfsstrategie leidend.

Verhaal gaat verder na onderstaand kader.

Tips voor de gang naar en optimalisatie van de cloud

Om van een cloudproject een succes te maken, heeft Ter Heurne ook een aantal tips. Deze sommen we hieronder op.

• Zorg ervoor dat er voldoende steun is van het senior management voor het initiëren en uitvoeren van een cloudstrategie. Dit heeft invloed op de beschikbaarheid van middelen en de prioriteit van het project.

• Verifieer of er voldoende financiële middelen en personele capaciteit beschikbaar zijn om het cloudstrategieadviesproject succesvol uit te voeren.

• Beoordeel de cultuur en de bereidheid van medewerkers om veranderingen te omarmen die gepaard gaan met de adoptie van cloudtechnologieën.

• Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van en voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en naleving van regelgeving in de industrie.

• Beoordeel de huidige staat van de IT-infrastructuur en de mate van compatibiliteit met cloudoplossingen. Dit kan invloed hebben op de complexiteit en de snelheid van de cloudmigratie.

• Is er een risicobereidheid met betrekking tot potentiële uitdagingen zoals beveiliging, beschikbaarheid en vendor lock-in bij het implementeren van een cloudstrategie.

Is dat in beeld en goed gecommuniceerd, dan gaan alle fases daarna een stuk vlotter. Het heeft een positief effect op het maken van de juiste keuzes, het hebben van een heldere strategie en plan, het ontwerp van een cloudarchitectuur, het bevorderen van de adoptie van de mogelijkheden van cloud en het in de lucht houden van alle toepassingen in en uit de cloudinfrastructuur. “Denk over alles na; over processen, de procesafspraken en mensen die moeten samenwerken”, concludeert Ter Heurne.

Ter Heurne deelt ook een aantal vragen met ons die een bedrijf zichzelf kan stellen om de strategie te doorgronden. Zo raadt hij bedrijven aan om te bepalen hoe belangrijk het snel kunnen op- en afschalen van IT-resources op basis van vraag is. Daarnaast is het verstandig na te denken over de kostenoverwegingen met betrekking tot IT-infrastructuur en -diensten. Maar ook, zo vervolgt Ter Heurne: “Hoe belangrijk is het om snel toegang te hebben tot nieuwe technologische mogelijkheden en innovaties? Ziet je bedrijf cloudtechnologie als een enabler voor technologische innovatie binnen je organisatie? En hoe denk je dat de adoptie van cloudtechnologieën de organisatiecultuur en de manier van werken binnen de organisatie zal beïnvloeden?”

Het landen van een workload

Heb je eenmaal helder in beeld wat je als organisatie wil en hoe dit aansluit bij de bedrijfsstrategie, dan kan je je gaan bezighouden met de uitvoering van de cloudstrategie. Dan zijn vragen over de workload makkelijker te beantwoorden. Soms maakt het de business zelf helemaal niet uit welke infrastructuur het is. In andere situaties hebben bedrijven juist wel de voorkeur voor één specifieke public cloud. In principe maakt het voor de ondersteuning van Cegeka niet uit; het kan diensten draaien op Azure, Google Cloud, IBM Cloud en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Ter Heurne deelt ook dat, hoewel Azure voor veel bedrijven een logische keuze is, een workload idealiter landt op de meest logische infrastructuur. Zo haalt hij aan dat een retailer koos voor OCI na het testen van bedrijfskritische workloads op Azure en Oracle. OCI bleek sneller en goedkoper. De retailer optimaliseerde daarmee verder zijn multicloudstrategie puur op basis van wat in deze situatie het best bleek.

Door de keuze van Oracle om later een cloud te bouwen dan Microsoft, Google en AWS bleek de techleverancier in de optiek van Ter Heurne in staat een generatie 2 hyperscaler platform te realiseren. Oracle wist de kinderziektes uit de eerste generatie hyperscale-platforms te elimineren voor de eigen cloudoplossing. Dit leidde volgens Ter Heurne tot een interessante cloud tegen een mooie prijs en met goede prestaties. Vooral bij het gebruiken van Oracle-databases en -applicaties is OCI interessant, ziet Ter Heurne.

Resumerend komt het erop neer dat veel bedrijven wat Ter Heurne betreft ooit begonnen zonder idee, omdat de hele markt ten slotte bezig is met de cloud. Voordat bedrijven het weten, zitten ze in de cloud, zonder dat er sprake is van een strategie. Bezint eer ge begint is hier het juiste advies. “Ieder bedrijf heeft een strategie en acteert daarnaar. IT vertaalt de bedrijfsstrategie naar een IT-strategie. Onderdeel van die IT-strategie is de cloudstrategie. Dat gaat onder andere over sourcing, compliancy, security, de infrastructuur en het applicatielandschap. Vaak wordt een hele essentiële stap overgeslagen.”

Tip: Voor goede security moeten alle neuzen dezelfde kant op