Google in bezwaar tegen besluit CBP via kortgeding

Google heeft besloten een kortgeding aan te spannen tegen het CBP, dit omdat het in bezwaar wilt gaan tegen een besluit van deze instantie. Google weigert om de 3,6 miljoen draadloze netwerknamen (SSID’s) van Nederlandse routers te wissen. Ook voelt het er weinig voor om een opt-out database te ontwikkelen zodat gebruikers hun MAC-adressen kunnen laten verwijderen.

Google in bezwaar tegen besluit CBP via kortgedingVorige maand besloot de privacywaakhond CBP dat Google toch echt de regels had overtreden en inbreuk had gemaakt op de privacywet. Google heeft jarenlang het verkeer van draadloze routers verzameld door middel van de Streetview auto’s die meerdere malen hebben rond gereden om foto’s te maken. Google zegt dat de intentie altijd is geweest om alleen de netwerknamen (SSID’s) te verzamelen en niet om de data van de netwerken inzichtelijk te krijgen. Google gebruikt de gegevens van die SSID’s voor een nauwkeurige locatiebepaling voor bijvoorbeeld Android en de Chrome browser.

Het CBP is van mening dat de SSID, het MAC-adres van de router en de locatie waar deze zich bevindt kan worden gekwalificeerd als persoonsgegevens en daarom dienen deze verwijderd te worden door Google. Ook zou Google het onderzoek van het CBP hebben gefrustreerd.

Google is momenteel nog bezig met het uitwerken van de bezwaren. Het zal ongetwijfeld gaan beweren dat de SSID’s en Mac adressen geen persoonsgegevens zijn, de grote vraag is alleen waarom niet en hoe ze dat gaan onderbouwen. In elk geval kan Google aangeven dat informatie als SSID’s en Mac adressen gewoon publiekelijk verkrijgbaar zijn, de gebruiker kan zijn router zelf zo configureren dat deze niet te zien zijn.

Google heeft echter ook fouten gemaakt, het verzamelde in een periode van ongeveer 2 jaar ook een grote lading aan netwerkdata die van deze netwerken af kwam. Waaron ook e-mails, logingegevens, etc. Google heeft te kennen gegeven dat dit fout was en heeft deze gegevens dan ook vernietigd.

Ook heeft Google aangegeven dat het doel van de SSID’s en MAC-adressen niet is om personen te herkennen maar echt om te kunnen bepalen waar iemand zich bevindt. Dit is met een techniek als GPS niet altijd mogelijk, zeker niet in gebieden met veel hoogbouw of als iemand zich in een gebouw bevindt. Er zitten voor de consumenten dus wel degelijk voordelen aan het feit dat Google deze gegevens verzameld. Het is overigens niet de enige die dit doet. Ook Apple heeft deze gegevens verzameld of laten verzamelen en Microsoft is momenteel bezig de gegevens te verzamelen.

Google heeft de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening waarin de eisen van het CBP worden opgeschort zolang de bezwaarprocedure loopt.