2min

Google staat weer eens in een kwaad daglicht als het aankomt op het privacybeleid. Ditmaal is het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de partij die Google’s aanpak aan de kaak stelt. Als de zoekgigant geen aanpassingen doorvoert, zal CBP een miljoenenboete opleggen.

CPB kan zich niet vinden in de wijze waarop Google sinds 2012 op grote schaal informatie over gebruikers verzamelt en stelt dat Google’s handelswijze tegen de wet bescherming persoonsgegevens is. Als de zoekgigant niet uiterlijk in februari 2015 verbeteringen heeft doorgevoerd, zal een bedrag van 60.000 euro per dag met een maximum van 15 miljoen euro betaald moeten worden.

Google-gebruikers zouden wat CBP betreft bijvoorbeeld zelf toestemming moeten verlenen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, wanneer ze een Google-dienst gebruiken. In het toestemmingsscherm moet duidelijk vermeld worden welke gegevens Google van gebruikers verzamelt. Volgens CBP is het niet genoeg om deze zaken enkel in de gebruikersovereenkomst te vermelden.

Ook het privacybeleid in zijn geheel moet transparanter worden, gebruikers hebben nu geen idee wat de zoekgigant doet met de gegevens die over ze verzameld zijn. Als derde punt noemt CBP dat duidelijk moet zijn dat YouTube onderdeel is van Google, veel gebruikers schijnen hier niet van op de hoogte te zijn. Inmiddels zou dit al in meerdere mate gebeuren.

CBP meldt dat Google in een brief aan Europese toezichthouders heeft gemeld dat het zal meewerken aan de Europese privacywetgeving. Google heeft tevens aangegeven teleurgesteld te zijn in de bevindingen van CBP, mede omdat het bedrijf eerder dit jaar met nieuwe plannen voor de dag is gekomen. Deze plannen zijn door het CBP niet meegenomen en het is dus onduidelijk of het college daar geen problemen meer mee heeft.