1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Slecht nieuws voor afgestudeerde ICT’ers op MBO-niveau 2: de kansen op de arbeidsmarkt worden er niet beter op. De perspectieven uit 2009 en 2010 zijn ongunstiger geworden dan verwacht.

Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Colo Trendwatch, een samenwerkingsverband van kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde mbo’ers verschilt per opleidingsniveau. In de detailhandel, bouw en horeca zijn er goede kansen, ook voor de laagste niveaus. Maar de kansen voor laagopgeleiden in de ICT-sector zijn een stuk geringer. Over het algemeen geldt dat het aantal instromers in deze opleiding groter is dan de vraag op de arbeidsmarkt.

Kenniscentrum ECABO adviseert de studenten om door te studeren en minimaal niveau 3 te behalen. De organisatie is bang dat de grote hoeveelheid afgestudeerde ICT’ers op niveau 2 voor een slecht imago zorgt voor alle afgestudeerde MBO-ICT’ers, dus ook de afgestudeerde op niveau 3 en 4. Applicatieontwikkelaar en Netwerkbeheerder zijn binnen het MBO-ICT de meest kansrijke opleidingen om een baan mee vinden.