3min

Tags in dit artikel

, , , , , , ,

Doordat de OPTA zijn werk niet goed had gedaan en de kabelmarkt verkeerd had gedefinieerd in officiële stukken, besloot de rechter een jaar geleden om het openbreken van de kabelnetwerken van tafel te vegen. Iedereen ging er vanuit dat de OPTA met een beter opgesteld document zou komen en de kabel alsnog open zou gaan, nu een jaar later trekt de OPTA haar keutel in en blijft de kabelmarkt gesloten.

De OPTA riep ruim een jaar geleden nog dat de kabelmarkt echt moest worden opengebroken en dat concurrentie moest worden toegestaan. Dit was beter voor de markt, meer in één lijn met de ADSL-markt en zou voor de consument uiteindelijk het internet nog goedkoper maken. Nadat de eerste poging van de OPTA mislukte doordat het zelf slecht werk had afgeleverd besluit het nu af te zien van het openbreken van de kabel.

Ziggo en UPC zijn hierbij de grote winnaars, zij zijn de twee grootste kabelexploitanten van Nederland en hoeven geen concurrentie te dulden in hun gebied. De grote verliezers zijn Tele2, de KPN en YouCa.

Door deze beslissing van de OPTA komt de markt min of meer op slot te zitten. Bestaande partijen als KPN en Tele2 hebben weliswaar eigen DSL-netwerken maar deze zijn niet krachtig genoeg om goed te kunnen concurreren met de kabelmaatschappijen. De bandbreedte die een koperlijntje biedt waarover Tele2 en KPN hun diensten aanbieden is simpelweg te klein. Internetsnelheden boven de 30 Mbit zijn voor deze partijen onhaalbaar, ook het aantal digitale televisiezenders wat men kan aanbieden over deze lijnen is een stuk beperkter.

Voor de kabelmaatschappijen die gebruik maken van de coax-netwerken zijn de mogelijkheden echter nog legio. Zij kunnen tot ver boven de 100 Mbit aan internetverbindingen leveren en ook het aantal digitale zenders vormt nog steeds geen probleem.

De enige optie die partijen als Tele2 en de KPN nu nog hebben is het uitrollen van glasvezel netwerken tot in de woning. Dat is de enige manier waarop deze partijen de concurrentie aan kunnen gaan met de kabelnetwerken. KPN heeft echter in een eerder stadium al laten weten het rustig aan te doen met de uitrol van glasvezel, omdat de kosten hiervan vrij hoog zijn.

De reden die de OPTA geeft voor het niet openbreken van de kabelmarkt is dat de digitalisering van de televisiemarkt sneller verloopt dan was verwacht. Bijna 70 procent van de Nederlanders zou inmiddels zijn overgestapt op digitale televisie. Hierdoor is het openbreken van de kabelmarkt minder van belang.

De KPN kan ook prima concurrende digitale televisie aanbieden via de koperlijn, waarvan het netwerk wel open is en andere partijen zoals bijvoorbeeld Tele2 hier weer gebruik van kunnen maken, aldus de OPTA. Ook spreekt de OPTA over investeringen die KPN van plan is te doen in het kopernetwerk waardoor de mogelijkheden van dit netwerk nog groter worden. De OPTA doelt hier over VDSL 2, dit is weliswaar een nieuwe techniek voor het kopernetwerk maar deze biedt slechts een kleine winst. Alleen klanten die binnen 1500 meter van de centrale wonen kunnen hierdoor beschikken over meer bandbreedte, maar nog steeds lang niet zoveel als de kabelnetwerken.

De OPTA is van mening dat het openbreken van de kabel om deze redenen dan ook niet langer noodzakelijk is. Het ligt voor de hand dat partijen als Tele2 en de KPN het hier niet mee eens zijn.

YouCa, een partij die zich wilde storten op de kabelmarkt heeft inmiddels aan Webwereld laten weten het niet eens te zijn met het besluit en meent dat de OPTA bang is voor Eurocommisaris Neelie Kroes, zij floot recent de Belgische variant van de OPTA terug, toen die de Belgische kabelmarkt wilden openbreken. Volgens YouCa is Kroes ‘pro-kabelaars’.