2min

Twee jaar geleden keurde de Europese Commissie de fusie van UPC en Ziggo goed. Toentertijd tekende KPN protest aan tegen dat besluit. In hoger beroep heeft het Gerecht van de Europese Unie besloten een streep door de goedkeuring te zetten. Wat de gevolgen zullen zijn is niet zeker.

Dat meldt de NOS vandaag op basis van de uitspraak van het Gerecht, dat overigens onderdeel van het Europese Hof van Justitie uitmaakt. De uitspraak is interessant: de fusie is twee jaar geleden al afgerond en ondertussen is Ziggo weer gefuseerd met Vodafone Nederland. Wat de gevolgen zullen zijn is dus verre van zeker en het is ook even de vraag wanneer daar meer duidelijkheid over komt.

KPN niet blij met fusie

Toen de fusie twee jaar geleden werd goedgekeurd, redeneerde de Europese Commissie dat er voldoende concurrentie op de markt was om deze door te laten gaan. Vooral als het aankwam op sportbetaalzenders, waar Sport1 er toen een van was, heerste er onvrede, maar volgens de Commissie was de aanwezigheid van Fox Sports op de Nederlandse markt voldoende om te voorkomen dat er een te sterk fusiebedrijf zou komen.

KPN was het daar niet mee eens en vond de beslissing van de Europese Commissie niet goed genoeg gemotiveerd. Om die reden spande het een zaak aan, die nu dus een interessante conclusie heeft bereikt. De rechter is het namelijk met KPN eens en vindt dat er geen goede analyse is gemaakt van de gevolgen van deze fusie op de markt voor sportzenders en dat er dus mogelijk wel een te dominante positie ontstaat. Om die reden is de beslissing om te fusie goed te keuren alsnog niet geldig.

Wat zijn de gevolgen?

De grote vraag is wat de gevolgen hiervan zullen zijn. De Europese Commissie zou in hoger beroep kunnen gaan, maar heeft nog geen reactie gegeven. Verder beraadt Ziggo zich voor op eventuele vervolgstappen, maar benadrukt het dat er geen sprake kan zijn van het uiteen trekken van de twee bedrijven.