1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Apple wordt opnieuw aangeklaagd, maar ditmaal vanuit een andere hoek. Een groep Zuid-Koreaanse iPhone-gebruikers is naar de rechter gestapt. De groep claimt dat Apple hun privacy schendt door locatiegegevens te verzamelen zonder de nadrukkelijk instemming van de gebruikers.

Een groep van ongeveer 27.000 Zuid-Koreanen is naar de rechter gestapt. Zij eisen een schadevergoeding van één miljoen won (930 dollar) per persoon, wat neerkomt op een totaal van meer dan 25 miljoen dollar.

Deze praktijken kwamen in april al aan het licht. Britse beveiligingsonderzoekers ontdekten toen dat iPhones ongevraagd bijhouden op welke locaties het toestel zich bevindt. Zodra de iPhone wordt gesynchroniseerd met de computer wordt ook dit bestand naar de computer gekopieerd waardoor de locatiegegevens onder iTunes vallen en diens privacyvoorwaarden.

Op 3 augustus kreeg Apple een boete opgelegd van drie miljoen won (ongeveer 2800 dollar) van de Zuid-Koreaanse telecomtoezichthouder. Het bleek dat het bedrijf nog steeds locatiegegevens kon verzamelen, ook als iPhone-gebruikers deze functie uitschakelden. Tevens kreeg Apple de opdracht mee om de locatiegegevens van iPhone-gebruikers te versleutelen.

"Ik ben zelf een iPhone-gebruiker", bekent de advocaat van de groep aanklagers. "Zodra ik hier lucht van kreeg in de media heb ik de wettelijkheid hiervan getoetst aan de Koreaanse wetgeving. Mijn conclusie was dat deze praktijken illegaal zijn."

Steve Park, een woordvoerder van Apple in Seoul, weigerde om commentaar te geven over deze zaak.