De Amerikaanse camerafabrikant Kodak zal een aanklacht indienen bij de International Trading Commission (ITC) tegen Apple en HTC. Beide partijen maken zich volgens het bedrijf schuldig aan patentschending.

Volgens Kodak schendt Apple vier patenten die betrekking hebben op het weergeven van digitale opnamen. Het Taiwanese HTC zou zich schuldig maken aan patentschending op vijf verschillende patenten van Kodak.

Volgens Kodak is het bedrijf op het idee gekomen om foto’s met elkaar te delen zonder dat deze eerst op een PC geladen hoeven te worden. Apple en HTC maken inbreuk op deze patenten door smartphones en tablets met camera’s te importeren en te verkopen. Kodak eist dan ook dat Apple en HTC de verkoop van deze producten staakt. Daarnaast wil Kodak een schadevergoeding van beide partijen afdwingen.

Zowel Apple als HTC hebben geen commentaar gegeven op de berichtgeving.

Kodak balanceert op het randje van faillissement, omdat het de toekomst van digitale fotografie verkeerd inschatte. Sommige commentatoren beweren dan ook dat het een soort van laatste redmiddel is om het 132-jarige bedrijf en zijn 19.000 medewerkers van de ondergang te redden. Tevens probeert het bedrijf zijn hoofd boven water te houden door zijn patenten te koop aan te bieden. Deskundigen denken niet dat Kodak daarin zal slagen.