1 min

Tags in dit artikel

, , ,

ASML-topman Peter Wennink stelde zondag in het tv-programma Buitenhof dat bezuinigingen op innovatie en fundamenteel onderzoek de technologiesector hard kunnen raken. Ook vreest het hightechbedrijf het ontstaan van een tekort aan technisch personeel.

Op dit moment voert het kabinet onderhandelingen over aankomende bezuinigingen. Wennink stelt dat het bedrijf hard geraakt zal worden omdat veel commerciële initiatieven gebaseerd zijn op de uitkomsten van fundamenteel onderzoek. Wennink meent dat de techsector in Nederland van hoog niveau is en riep Minister President Rutte op om te blijven investeren in innovatie. Ook ziet Wennink graag dat er langer de tijd wordt genomen om het begrotingstekort op de Europese norm van drie procent te krijgen.

Het voornemen van de regering om extra aandacht te besteden aan topsectoren, waaronder de Nederlandse techindustrie, vindt Wennink een verstandige keuze maar het is belangrijk dat dit in concreet beleid wordt omgezet, een proces dat geld kost.

Een ander punt dat de ASML-topman aanhaalt is het aankomende tekort aan techneuten. Er kiezen onvoldoende jonge mensen in Nederland voor een technische opleiding, het aantal mensen dat een technische opleiding uiteindelijk afrond, is maar de helft van wat er nodig is, wat met het oog op vergrijzing een dramatische situatie oplevert. Wennink geeft aan dat het belanrijk is dat ‘nerds weer cool worden’ en zo meer afgestudeerde technici op de arbeidsmarkt komen. Ook spelen bedrijven een belangrijke rol in de techsector door meer studiebeurzen te verstrekken om talent te lokken.