2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Kodak misbruikt haar faillissement, zo vindt Apple. Eerder werd Apple door Kodak beschuldigd van het indienen van ‘frivole’ claims voor patenten van Kodak. Apple zou enkel de verkoop van patenten van Kodak willen dwarsbomen, zo vindt de camerafabrikant. Apple ziet het echter anders.

Vandaag heeft Apple gereageerd op de aantijgingen van Kodak. Het bedrijf uit Cupertino meldt dat Kodak haar bankroet-status aan het misbruiken is om snel door de patentprocedures te kunnen gaan, waarna deze verkocht kunnen worden. Apple wil echter aanspraak maken op tien patenten van Kodak en zou al vóór het faillissement van de camera-maker zijn begonnen met het claimen van de eigendom. Apple meldt dat het de eerste stappen al in 2010 zette, wat twee jaar voor Kodak’s faillissement zou zijn.

Apple geeft aan dat het welwillend tegenover Kodak staat om het dispuut snel af te handelen. Dat betekent echter niet dat Apple genoegen zal nemen met minder dan waar het recht op heeft, zo geeft het bedrijf zelf aan in een statement. Apple vreest echter dat het gerechtshof dat faillissementen behandelt niet genoeg ervaring heeft met patentzaken om tot een goede beslissing te komen, daarnaast zouden dergelijke instellingen wettelijk gezien niet gemachtigd zijn om zulke zaken te behandelen. Dit komt doordat Apple’s claim al dateert van voor Kodak’s faillissement. Apple vraagt daarom ook om een verplaatsing naar een gerechtshof dat wel gemachtigd is om dit soort zaken te behandelen.

Alle commotie draait om tien patenten van Kodak, welke dateren uit de jaren ’90, toen Apple en Kodak samenwerkten aan camera’s. Kodak vindt dat de vastgelegde ideeën van zichzelf afkomstig waren en dat het elk recht heeft om de patenten te behouden. Apple meldt echter dat Kodak de patenten achter haar rug om vastgelegd heeft en dat het eigenlijk om technieken gaat die Apple toonde aan Kodak gedurende de samenwerking.

Kodak is voornemens om haar 700 patenten te verkopen in juli en augustus. De winnaar van de patentenverkoop zal op 13 augustus bekend worden gemaakt.