1 min

Vodafone en KPN gaan vanaf september een gezamenlijke pilot doen om te kijken in hoeverre het mogelijk is om meer gebruik te maken van elkaars GSM-masten en mobiele opstelpunten. Voor beide operators zou dit een positief effect moet hebben in het verbeteren van de dekking en het verlagen van de kosten.

Er bestaan momenteel al afspraken waarin de aanbieders verplicht zijn om antennes van concurrenten in hun masten te plaatsen indien hier ruimte voor is. Vodafone en KPN gaan nu tijdens de pilot onderzoeken of ze vaker en intensiever gebruik kunnen maken van elkaars opstelpunten.

Het gaat vooralsnog puur om het delen van de opstelpunten en de masten en bijbehorende faciliteiten, hieronder vallen stroomvoorziening, airconditioning en transmissie. De antennes en netwerkinfrastructuur blijft gescheiden van elkaar opereren. Zowel in Europa als wereldwijd is deze manier van samenwerken niet nieuw. In veel andere landen werken operators in toenemende mate samen in het delen van dit soort infrastructuur.

Vodafone en KPN starten de pilot in een beperkt gebied, aan het einde van het jaar gaan beide partijen vervolgens evalueren en kijken of ze deze manier van samenwerken doorzetten. Ook hebben de operators de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en Agentschap Telecom vooraf op de hoogte gesteld van de pilot. Deze instanties zullen ook na de evaluatie aan het einde van het jaar opnieuw worden geïnformeerd.