Onderzoek van het Economic Policy Institute (EPI) stelt dat de Fair Labor Association (FLA) de werkomstandigheden en de toekomst bij de Foxconn-fabriek onterecht afschildert als "rooskleurig". Van FLA’s stelling dat de Foxconn-fabriek een eerlijke transformatie zou ondergaan om de werknemers beter te behandelen, zou niets waar zijn.

Volgens het rapport van het EPI zou Foxconn verre van correct handelen wanneer wordt gekeken naar de regels die opgesteld werden door het FLA. Deze regels zouden erbarmelijke werkomstandigheden moeten voorkomen. Het EPI stelt dat loon niet uitgekeerd zou worden en dat werknemers veel te lange uren maken. Dit zou totaal niet stroken met de eerdere uitlatingen van het FLA, dat de toekomst van de werkomstandigheden bij Foxconn “rooskleurig” is en dat Foxconn verbeteringen doorvoert om de kwaliteit van de werkomstandigheden te verbeteren.

Het FLA rapport dat in augustus verscheen, stelde dat er voortgang zichtbaar was en dat er verscheidene nieuwe regels waren opgesteld om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te kunnen garanderen, in het rapport werd ook gesteld dat het grootste obstakel voor Foxconn lag in het verlagen van werktijden naar minder dan een 60-urige werkweek, zonder te moeten bezuinigen op het loon van de werknemer. Dit terwijl de legale limiet gesteld wordt op 40 uur per week, plus gemiddeld 9 uur overwerken.

Volgens het EPI is gekeken naar de werkomstandigheden in de periode tussen juni en juli van dit jaar. In deze periode was er geen sprake van een piek in het productieproces van Foxconn en daarom zou het in die tijd makkelijker zijn geweest voor Foxconn om werkomstandigheden aan te passen. Verder stelt het EPI dat er wat overuren over het hoofd gezien zijn, er wordt terug gegrepen naar een recent bericht van het SACOM waarin werd gesteld dat werknemers van bepaalde productielijnen voor de iPhone van Apple zelfs tot wel 100 uur per maand moesten overwerken.

Het rapport van het EPI sluit af met een uithaal naar Apple, "Het grootste probleem blijft de vraag of Apple ooit zal kiezen zijn legendarische bedrijfsbekwaamheid, innovatieve geest en enorme financiële invloed te gebruiken om simpele mensenrechten van zij die hun producten maken te beschermen"