2min

Alsnog is er slecht nieuws voor Kim Dotcom. De rechtbank in Nieuw-Zeeland heeft in het hoger beroep bepaald dat Dotcom mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, om daar te worden berecht. De advocaten van Dotcom hebben al aangegeven nogmaals in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Het vonnis van maar liefst 49 pagina’s werd door een van de advocaten van Dotcom, Paul Davidson, bestempeld als "teleurstellend". Davison wil de uitleveringszaak nu voorleggen aan een hogere rechter maar hiervoor moet eerst een verzoek worden ingediend en goedkeuring worden verleend. Indien dit wordt geweigerd, kan Dotcom meteen worden uitgeleverd aan de VS. Ook medewerkers van Dotcom moeten zich in de VS verantwoorden, een van hen is een Nederlander, Bram van der Kolk.

De FBI meent bewijs te hebben dat Kim Dotcom grootschalig inbreuk heeft gepleegd op auteursrechten, geld heeft witgewassen en fraude heeft gepleegd. Hiervoor zal de man zich dan ook moeten verantwoorden als hij wordt uitgeleverd aan de VS.

In januari 2012 werd de website van Dotcom, Megaupload.com, offline gehaald door de FBI. De website zou inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken. Ook werden er invallen gedaan in het huis van Dotcom in Nieuw-Zeeland en werd het uitleveringsverzoek ingediend. Sinds die tijd is er een hoop gebeurd en is Dotcom meerdere malen voor de Nieuw-Zeelandse rechter verschenen. Dotcom heeft zich altijd verzet tegen uitlevering aan de VS omdat hij bang is geen eerlijk proces te krijgen. Toch lijkt het er nu opnieuw op dat Dotcom zal worden uitgeleverd aan de VS en dat hij zich daar echt zal moeten verantwoorden.

Inmiddels heeft Dotcom een nieuwe website opgestart, genaamd Mega. Het doel van de website is precies hetzelfde als Megaupload.com, namelijk bestanden uitwisselen. Dotcom zegt dat alle data nu beveiligd wordt opgeslagen, waardoor het onduidelijk is voor zowel Dotcom als voor inlichtingendiensten als de FBI wat voor bestanden er worden uitgewisseld. De nieuwe dienst van Dotcom is overigens niet onsuccesvol, op de eerste dag registreerden al één miljoen gebruikers zich. Gisteren werd aangekondigd dat de dienstverlening van Mega wordt uitgebreid met een versleutelde maildienst.