1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het Amerikaanse patentbureau heeft het patent waarin Apple de rechten van het ‘bounce back’-mechanisme claimt definitief afgewezen. Apple kan nog bij hogere instanties in beroep gaan tegen het besluit. Samsung is door Apple aangeklaagd om het schenden van dit patent.

Het bounce back-mechanisme treedt in interfaces in werking bij het verder scrollen dan de werkelijke lengte of breedte van een pagina. In plaats van niet te reageren, scrolt de pagina nog een stukje door, om vervolgens weer terug te veren als de gebruiker de handeling beëindigt.

Apple heeft al verschillende keren geprobeerd bounce-back te patenteren. Het patentbureau kende de rechten in eerste instantie toe, maar trok het patent later weer in. Elke poging van Apple om het patent te herstellen is sindsdien mislukt.

De laatste afwijzing is door het bureau als definitief bestempeld, maar Apple kan alsnog in beroep gaan bij het Patent Trial en Appeal Board. Daarna kan Apple ook nog aankloppen bij het Amerikaanse Hof van Beroep.

Samsung gebruikt de functie in veel modellen en heeft onder meer daarover de toorn van de Apple’s advocaten over zich afgeroepen. Tussen de twee grootmachten speelt al jarenlang een rechtszaak over het schenden van een serie patenten, waar Samsung ook een pittige boete voor kreeg opgelegd, die inmiddels verlaagd is. Het bounce back-patent speelde een sleutelrol in deze zaak.

De aanklacht over de schending van het patent blijft zolang de procedure loopt gewoon in stand.