Eerder deze maand liet Oracle’s CEO Larry Ellison van zich horen door verschillende technologiebedrijven de revue te laten passeren in een interview met CBS. Google was een van de onderwerpen en Ellison noemde het bedrijf "absoluut kwaadaardig" omdat het technologie van Oracle zou hebben gestolen. Twee weken later is het tijd voor een reactie vanuit Google.

Eric Schmidt, voormalig CEO en tegenwoordig bestuursvoortzitter van Google, neemt het op voor zijn bedrijf. De beweringen (hierboven te bekijken) van Ellison worden "absoluut onjuist" genoemd door de topman en daarbij wordt de uitspraak van de rechter in een rechtszaak betreffende de verdenkingen van Oracle aangehaald. De rechter was van mening dat er geen auteursrecht kan worden toegekend aan een idee over een methode of handeling. Als voorbeeld haalt Schmidt aan dat het onmogelijk is om een idee van het bij elkaar optellen van twee nummers vast te leggen.

Of de opmerking van Schmidt ervoor zal zorgen dat Ellison op andere gedachten wordt gebracht is niet te verwachten. Ellison is het immers niet eens met de uitspraak in de rechtszaak die Oracle uiteindelijk verloor. Schmidt is ondertussen juist blij dat zijn getuigenis de rechter er mede toe heeft doen bewegen om Google niet schuldig te verklaren.

Eric Schmidt was overigens van 1983 tot 1997 werknemer van Sun Microsystems alvorens hij CEO werd bij Novell en in 2001 bij Google aan de slag ging in diezelfde rol. Sun is de ontwikkelaar van Java, waarover de rechtszaak ging. Oracle kreeg Java later in handen toen het Sun overnam.