2min

Tags in dit artikel

, , ,

Uit een verslag van NASA-inspecteur Paul Martin blijkt dat er een flinke korting is gegeven op brandstof voor vliegtuigen die gebruikt worden door de topmannen van Google. Deze korting is normaal gesproken enkel van toepassing voor overheidsinstanties.

Op het deels militaire en deels particuliere Mofett-vliegveld in het Amerikaanse Californië worden onder andere zeven vliegtuigen en twee helikopters gestald. Deze worden regelmatig gebruikt door de topmannen van Google, waaronder Eric Schmidt, Larry Page en Sergey Brin. Om deze privévliegtuigen te beheren heeft de internetgigant een speciale onderneming opgezet onder de naam H211.

H211 is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor zowel het besturen als het onderhouden van de vliegtuigen. Hieronder valt ook het bijtanken. De kerosine wordt ingekocht bij de NASA, welke gefincancierd wordt door de Amerikaanse overheid.

Uit een verslag van NASA-onderzoeker Paul Martin blijkt dat Google’s H211 heeft meegeprofiteerd van de korting die de NASA krijgt op de kerosine. Zo zou H211 sinds het begin van 2009 al zo’n 8,7 miljoen liter hebben afgenomen, voor een prijs die zo’n 25 procent lager ligt dan wat er normaal gesproken voor betaald zou moeten worden. Hiermee zou er een bedrag zijn bespaard dat ligt tussen de 2,4 miljoen en 3,8 miljoen euro.

Volgens de NASA is de korting op de kerosine niet opzettelijk verstrekt, maar zou een misverstand aan de kant van de overheid hieraan ten grondslag hebben gelegen. Hierbij is in 2007 afgesproken dat Google de kerosine tegen de kostprijs zou kunnen afnemen, zonder toegevoegde belastingen. In ruil hiervoor mochten de betreffende vliegtuigen van Google kosteloos gebruikt worden voor het uitvoeren van onderzoeksgerelateerde vluchten van de NASA. Google kon hiervan profiteren totdat eind augustus deze gunstige regeling aan het licht kwam.

Dat hierdoor een gevoel van voorkeursbehandeling heeft plaatsgevonden ontstaat, wordt door het verslag van Paul Martin erkend. De onafhankelijke consumentenorganisatie Consumer Watchdog heeft gereageerd door te stellen dat de NASA onmiddellijk H211 van het betreffende vliegveld moet verwijderen.