In de rechtszaak tussen Apple en Samsung heeft de laatstgenoemde aangegeven dat het slachtoffer is van een strijd tussen twee grootmachten: Apple en Google. De iPhone-maker zou via Samsung op indirecte wijze erop uit zijn om Google aan te vallen.

Samsung’s advocaat John Quinn geeft aan dat de beschuldigingen aan Samsung’s adres eigenlijk gericht moeten worden op "het bedrijf in Mountain View", waarmee op Google gedoeld wordt. De desbetreffende functionaliteiten werden door Google ontwikkeld. Alle toestellen van Samsung die door Apple in de rechtszaak zijn betrokken, draaien op Android. Eén ervan is zelfs niet uitgerust met Samsung’s TouchWiz-interface, het gaat om een Nexus-smartphone.

Ook wordt benadrukt dat Apple en Samsung in 2011 en 2012 heel andere richtingen op zijn gegaan wat betreft hardware. Quinn kaart verschillen als verwisselbare accu’s, een stylus, betere prestaties en grote schermen aan om Samsung’s producten te onderscheiden.

Samsung pakt het met deze beweringen en opmerkingen heel anders aan dan de rechtszaak in 2012. Apple wist de jury er destijds van te overtuigen dat Samsung innovaties van Apple schaamteloos had gekopieerd. Nu probeert het Koreaanse bedrijf de schuld in feite af te schuiven op Google.

In deze rechtszaak wordt Samsung beschuldigd van het schenden van vijf patenten van Apple. Apple wil van Samsung een schadevergoeding van 2 miljard dollar, plus een verkoopverbod op diens producten. Samsung heeft twee patenten ingezet en eist 6,9 miljoen dollar. De rechtszaak is het vervolg op een eerder geding dat in 2012 diende en in Apple’s voordeel werd beslecht.