Mozilla heeft vannacht bekendgemaakt dat Brendan Eich zijn rol als CEO neerlegt. Eich kwam direct na zijn aanstelling in opspraak vanwege donaties aan instanties die zich streaken tegen homohuwelijken.

Brendan Eich is de mede-oprichter van Mozilla en staat ook bekend als de grondlegger van de programmeertaal JavaScript. Vorige week werd Eich aangesteld als nieuwe CEO van de fabrikant van de browser Firefox.

Dat ging direct gepaard met afgrijzen onder de werknemers, vanwege Eich’s standpunt ten opzichte van homohuwelijken. Direct werd opgeroepen tot het aftreden van Eich, ook stapte de helft van het bestuur op toen de commotie een hoogtepunt bereikte. Twee van de drie vertrekkende bestuursleden waren sowieso van plan te vertrekken, het derde lid zou niet vanwege de CEO zijn opgestapt. De timing van het vertrek was echter wel ongelukkig.

Mozilla maakt excuses voor de onrust die is ontstaan: "De afgelopen week hebben we onze bijzondere standaard niet waargemaakt. We weten waarom mensen zijn gekwetst en boos zijn. Ze hebben gelijk: We zijn onszelf niet trouw gebleven. Het spijt ons. We moeten beter handelen."

Brendan Eich is volgens bestuursvoorzitster Mitchell Baker niet door het bestuur is gedwongen om af te treden, dit is uit eigen beweging gebeurd naar aanleiding van de druk van buitenaf. Het is nog onbekend hoe het bestuur van Mozilla ingevuld zal worden, daarover wordt intern nog gesproken.