Een aantal grote gemeenten in Nederlanden hebben de handen ineen geslagen en een contract voor een jaar extra ondersteuning op Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003 afgesloten met Microsoft. Op dit moment nemen er al 7 gemeenten deel aan de overeenkomst, maar andere gemeentes, provincies en waterschappen mogen zich nog tot 25 april aansluiten bij het initiatief.

De Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht hebben gezamenlijk een contract afgesloten met Microsoft voor een jaar extra ondersteuning van Windows XP. De gemeenten betalen hier samen een bedrag van 1,1 miljoen euro voor. De overeenkomst biedt daarnaast ook ruimte voor andere gemeenten, provincies en waterschappen om deel te nemen aan de overeenkomst.

Zo kunnen gemeenten met minder dan 30.000 inwoners voor 5.000 euro meedoen aan de overeenkomst en ontvangen ook zij een jaar langer ondersteuning van Microsoft. Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners betalen 15.000 euro. Almere en Groningen hebben besloten deel te nemen aan de overeenkomst. Almere had in eerste instantie al zelf een overeenkomst afgesloten, maar de gezamenlijke overeenkomst zou een stuk goedkoper zijn.

De kosten die gevraagd worden om deel te nemen lijken een schijntje te zijn, aangezien Microsoft normaliter 200 euro per pc vraagt. Nu hebben de grote gemeenten ook al een fikse korting bedongen, maar voor additionele deelnemers is het wel erg goedkoop. Wellicht dat dat de reden is dat andere gemeenten, provincies en waterschappen tot 25 april hebben om zich aan te sluiten bij het contract en anders zelf een contract met Microsoft moeten afsluiten, wat veel duurder uit zal pakken.

Partijen die direct een overeenkomst aangaan met Microsoft moeten allemaal een migratieplan naar Windows 7 of Windows 8 overleggen. Dat is een van de eisen van Microsoft om een jaar langer ondersteuning te kunnen afnemen, of Microsoft de individuele gemeenten ook allemaal aan deze eis gaat houden is onduidelijk.