‘Overheid gooit jaarlijks miljarden weg aan falende ICT-projecten’

Een onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat de Nederlandse overheid jaarlijks 1 tot 5 miljard euro verkwanselt aan ICT-projecten die uitlopen op een mislukking. De commissie spreekt van een veilige schatting betreffende het verspilde bedrag. De verspilling is het gevolg van slechte aansturing, desinteresse en te weinig kennis.

De commissie concludeert dat de 1 tot 5 miljard euro een "onaanvaardbaar hoog bedrag" is. Verder maakt het onderzoeksrapport melding van het grote tijdsbestek dat projecten innemen, alsook het eindresultaat dat vaak niet overeenkomt met de verwachtingen. Projecten zouden nauwelijks aangestuurd worden en vooraf wordt niet bekeken of eisen technisch haalbaar zijn. Van fouten uit het verleden wordt niet geleerd en aanbevelingen van toeleveranciers worden vaak in de wind geslagen, met alle gevolgen van dien.

De commissie heeft een grove schatting moeten maken van het bedrag dat jaarlijks in de goot wordt gegooid omdat er geen inzicht is in wat de overheid aan ICT-projecten uitgeeft. Er wordt wel gesteld dat het een "veilige schatting" betreft. Om te voorkomen dat er bij toekomstige projecten nog zoveel geld verloren gaat moet er aan speciaal bestuur worden opgericht.

Ook in de Tweede Kamer gaat het mis. De commissie spreekt van desinteresse en een gebrek aan kennis van ICT. Daardoor slaagt de Tweede Kamer er niet in om de controlerende taak na te leven. Op zijn beurt schiet het kabinet weer tekort met de informatievoorziening richting de kamerleden.

Bron:Tweede Kamer