2min

Providers moeten alle gegevens die ze hebben opgeslagen op grond van de bewaarplichtwetgeving verwijderen, aldus de nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. Nu er een einde is gekomen aan de bewaarplichtwetgeving moeten de gegevens ook worden verwijderd, aldus de Minister.

Minister van der Steur heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de providers de gegevens moeten verwijderen. De providers wisten tot op heden niet wat ze met de gegevens moesten doen, alle providers zijn inmiddels gestopt met het verzamelen van gegevens maar de data die ze nog in bezit hebben kunnen ze nu dus verwijderen. De providers waren bang dat als ze de gegevens meteen zouden verwijderen ze in de problemen zouden komen als de wetgeving alsnog op korte termijn wordt gewijzigd of als de Staat in hoger beroep gaat tegen het vonnis waarin de bewaarplicht van tafel is geveegd.

Nu de Minister deze brief naar de kamer heeft gestuurd is er in elk geval duidelijkheid, de providers kunnen de data nu veilig verwijderen. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer over de bewaarplicht en zal duidelijk worden of Nederland verlost is van deze wetgeving of dat de nieuwe variant waar momenteel aan wordt gewerkt kan rekenen op een meerderheid. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van van de bewaarplicht met meer waarborgen, zo mogen de gegevens enkel worden gebruikt bij verdenking van zware delicten en is er toestemming van een rechter nodig om de gegevens in te zien.

Minister van der Steur heeft laten weten dat door het vervallen van de bewaarplicht de opsporingsdiensten het een stuk lastiger hebben met het vervolgen van misdadigers. De bewaarplicht leverde in veel gevallen de nodige informatie op waarmee verdachten konden worden veroordeeld.