Volgens Nederland ICT, branchevereniging van de ICT-sector, vindt de kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken zijn weerslag niet in de miljoenennota. Er wordt geen geld uitgetrokken voor grote structurele aanpassingen om Nederland toekomstbestendig te maken, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.

“Juist nu we als land economisch sterk staan, moeten we werken aan het fundament voor de toekomst.” Wel wordt er geld uitgetrokken voor “makkelijke maatregelen, zoals voorlichting”. Daarnaast werd er in de troonrede gesproken over de ICT-sector als sector waar nu al grote krapte heerst. Het blijft echter onduidelijk hoe die krapte aan ICT’ers in alle sectoren wordt aangepakt.

In de troonrede werd er verder niet gesproken over de enorme impact die de digitale transformatie op banen heeft, ter wel de noodzaak van een moderne arbeidsmarkt wel werd genoemd. Een groot deel van de beroepsbevolking moet de komende jaren echter omgeschoold worden, willen ze voldoen aan de banen van de toekomst.

Volgens Nederland ICT wordt er ook geen geld uitgetrokken om het opnemen van digitale geletterdheid in het curriculum te versnellen. En het probleem van de dreigende numerus fixus voor ICT-opleidingen werd ook niet geadresseerd. Verder wordt het aantrekken van talenten uit het buitenland moeilijker gemaakt door de afschaffing van de fiscale 30%-regeling.

Digitale veiligheid

De troonrede refereerde wel aan digitalisering, maar alleen over digitale veiligheid. Er wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt om de veiligheid van de digitale infrastructuur te versterken, maar is het nog onduidelijk waar dit geld aan wordt uitgegeven.

Er wordt verder een half miljoen euro gereserveerd om de veiligheid van hard- en software te verbeteren. Waar het bedrag aan wordt uitgegeven, is onduidelijk. Onder de vlag van het Digital Trust Centre wordt verder een miljoen euro beschikbaar gemaakt om het publiek voor te lichten over digitale veiligheid.

Maatschappelijke uitdagingen

Verder werden de kansen van digitalisering in het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen niet benoemd. In de digitaliseringsstrategie komen die wel aan bod. Zo kan digitale transformatie een grote rol spelen in het betaalbaar houden van de zorg, en speelt digitale technologie een sleutelrol in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Nederland ICT vreest dat overzicht op de voortgang van de digitaliseringsstrategie ontbreekt, omdat eventuele maatregelen die genomen worden om nieuwe oplossingen te versnellen verstopt zijn in losse, departementale begrotingen.

“Frankrijk investeert 1,5 miljard in kunstmatige intelligentie”, zegt De Bruijn, “Hoeveel Nederland investeert valt uit de Miljoenennota niet op te maken. Dat is problematisch. De grootste uitgave op digitaal gebied is voor het digitaliseren van de overheid zelf. Voor de digitalisering van de economie wordt geen budget gereserveerd.”