2min

Hoogleraar Hans Mulder heeft vandaag aan de tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer laten weten dat de Nederlandse overheid zo’n 4 tot 5 miljard euro per jaar verliest aan falende ICT-projecten. Van de ICT-projecten die een budget van 7,5 miljoen euro of hoger hebben, slaagt slechts 7 procent. Als wordt gekeken naar alle projecten dan is 30 procent succesvol.

Hoogleraar Hans Mulder is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen als hoogleraar beleidsinformatica en adviseert ook bedrijven en overheden op dit terrein. Op basis van ruwe schattingen heeft hij aan de tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer laten weten dat de overheid en ICT-projecten allesbehalve succesvol zijn.

Van de grote projecten mislukt uiteindelijk zo’n 36 procent dermate dat het project nooit in gebruik wordt genomen. Iets meer dan de helft, zo’n 57 procent, wordt betwist. Dat betekent dat het project duurder uitpakt, te laat klaar is of anders wordt dan in eerste instantie de bedoeling was. Van alle projecten bij elkaar faalt ongeveer een kwart en wordt 46 procent betwist.

Als wordt gekeken naar de redenen waarom projecten uiteindelijk falen, dan betreffen de eerste drie redenen vaak de mensen die het project uitvoeren en niet zozeer de technologie. Communicatie en management gaat vaak mis als er veel mensen bij betrokken zijn. Verder zijn projecten van de overheid vaak heel groot omdat ze vaak voor veel burgers zijn bestemd en dat wordt nogal eens onderschat door leveranciers.

De tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer doet momenteel onderzoek naar de problemen rond grote ICT-projecten. Het doel is om de problemen en oorzaken te achterhalen om in de toekomst betere resultaten te behalen.