‘Europa en VS dichtbij overeenkomst uitwisseling persoonsgegevens’

Europa en de Verenigde Staten zijn dichtbij een overeenkomst om de persoonsgegevens van burgers uit te wisselen. Met de overeenkomst wordt het mogelijk voor politiediensten en overheden om gegevens van burgers uit Europa en de Verenigde Staten op te vragen. Op die manier moet terrorisme beter bestreden kunnen worden.

Er wordt inmiddels sinds 2011 gepraat over een dergelijke overeenkomst, maar tot overeenstemming kwamen beide partijen nooit. Europa eist van de Verenigde Staten dat Europese burgers een aanklacht kunnen indienen in de Verenigde Staten wanneer zij van mening zijn dat hun privacy is geschaad door de autoriteiten. Volgens de huidige Amerikaanse wetgeving is dat onmogelijk, maar daar komt mogelijk verandering in, er ligt een wetsvoorstel waarmee dit mogelijk wordt, wel moet het Congres dit voorstel nog goedkeuren.

Sinds Edward Snowden een boekje open heeft gedaan over de Amerikaanse activiteiten op het gebied van spionage en de verzamelwoede van de Amerikaanse inlichtingendiensten is er nog maar weinig vertrouwen richting de Amerikanen. Waarschijnlijk kiest de VS er daarom voor om toch maar water bij de wijn te doen en de mogelijkheid te bieden aan Europese burgers om een aanklacht in te dienen. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd zal een Amerikaanse rechter zich vervolgens moeten buigen of de aanklacht gegrond is of niet.

De overeenkomst kan mogelijk binnen juni al worden gesloten, mits alle obstakels uit de weg zijn geruimd. Voor opsporingsinstanties en overheden wordt het dan veel eenvoudiger om mensen na te trekken doordat ze dan de gegevens van het thuisland kunnen inzien.

Bron:Reuters