Het kabinet overweegt om weer proeven te gaan doen met elektronisch stemmen via een stemcomputer, maar dit zal er anders uit gaan zien dat in het verleden het geval was. Het idee is dat na een elektronische stem je stem wordt uitgeprint en je deze vervolgens alsnog op papier inlevert. Door dat papiertje te optimaliseren zouden stemmen sneller gestemd kunnen worden dan nu het geval is.

Minister Plasterk is al maanden aan het onderzoeken hoe het stemproces kan worden verbeterd en we ook weer elektronisch kunnen gaan stemmen. Volledig elektronisch stemmen gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren, omdat dan niet kan worden gegarandeerd dat er nergens is gefraudeerd, bij het stemmen via potlood en papier is dat een stuk lastiger.

Daarom wordt nu gekeken of het mogelijk is het te combineren, als we op dit moment gaan stemmen krijgen we een grote folder op formaat krant waar alle partijen en personen op staan waar je op kan stemmen. Vervolgens kleur je een vakje in en gooi je deze folder in een bak. Als ’s avonds de stemmen worden geteld moeten al die grote folders worden open gevouwen en dat is enorm veel werk. Daarom is het nu het idee ontstaan om een stemcomputer te gebruiken die je stem zal printen om een kleiner stuk papier dat veel handzamer is om te tellen en niet hoeft te worden opengevouwen. Op het papier zal dan de partij en de persoon worden vermeld waarop is gestemd. Verder kunnen de computers ook voorzien in een voorlopige verkiezingsuitslag, er hoeft niet meer zolang gewacht te worden.

Een ander voordeel van de computer is dat het voor slechtziende makkelijker is om het stemformulier te vergroten.

De overheid heeft nu verschillende experts aangesteld die samen gaan onderzoeken hoe een nieuw elektronisch stemsysteem zo veilig mogelijk gemaakt kan worden.

In 2007 werd de vorige stemcomputer afgeschreven toen de groep "wijvertrouwencomputersniet.nl" de stemcomputer ongeldig wist te verklaren. De veiligheid en betrouwbaarheid kon niet worden vastgesteld door externe experts. Ook het stemmen via internet heeft op de agenda gedaan voor mensen die woonachtig zijn in het buitenland, maar het kabinet heeft besloten dat niet mogelijk te maken omdat de veiligheid wederom moeilijk is te garanderen en de kosten erg hoog zijn. In Nederland hechten we er grote waarde aan dat iemand in het stemhokje zelf zijn stem kan uitbrengen zonder gedwongen te worden op een bepaalde partij te stemmen.