Stichting Brein eist gegevens van Usenet-gebruikers op bij providers

Stichting Brein daagt twee Nederlandse Usenet-providers voor de rechter. De providers Eweka en Usenetter moeten zich voor de rechter verantwoorden, Brein wil van de providers de klantgegevens hebben van twee voormalige klanten, maar de providers weigeren deze te verstrekken.

Stichting Brein wil twee Usenet-gebruikers vervolgen voor het uploaden van meer dan 2000 boeken. Om deze gebruikers aan te kunnen pakken heeft het echter de persoonlijke gegevens nodig van de klanten, maar die willen Eweka en Usenetter niet verstrekken. Wel hebbend de providers de accounts van de twee gebruikers afgesloten.

De providers stellen dat de gebruikers geen klant meer zijn en doordat de klantrelatie niet meer bestaat zijn ook de gegevens gewist. Stichting Brein kan zich hier niet in vinden en heeft herhaaldelijk via e-mail de gegevens opgeëist, ook toen de gebruikers nog wel klant waren bij de providers. De providers hebben hier niet antwoord op gegeven. Nu is het aan de rechter om een oordeel te vellen in deze zaak.

De advocaten van de providers stellen dat het bewaren van de klantgegevens in strijd is met de e-privacyrichtlijn. Stichting Brein kan zich niet vinden in dat verweer want het gaat hier op een specifiek geval en Brein heeft ruim op tijd aangegeven dat het die gegevens wilde hebben, daarna zijn ze pas gewist.

De gebruikers hebben hun accounts nu verplaatst naar buitenlandse providers waar het voor Stichting Brein een stuk lastiger is om ze te vervolgen. Op 22 juni is het aan de rechter om deze zaak te behandelen.