2min

Europa en de Verenigde Staten hebben een nieuw verdrag opgesteld om het voor bedrijven en overheden mogelijk te maken gegevens uit te wisselen. Deze nieuwe overeenkomst draagt de naam Privacy Shield en is de opvolger van de Safe Harbour-overeenkomst. Privacywaakhonden hebben echter ernstige twijfels over de nieuwe overeenkomst en het is nog maar de vraag of die dan ook wordt goedgekeurd.

De Safe Harbor-overeenkomst kwam vorig jaar te vervallen toen het Europese Hof van Justitie deze van tafel veegde. Reden hiervoor dat er te weinig waarborgen waren opgenomen om de veiligheid van de data te garanderen. De Verenigde Staten gaven geen enkele garantie en konden doet met de data wat ze wilde, door de Safe Harbour-overeenkomst van tafel te vegen kwam dat te vervallen.

Het is nu zaak dat er een nieuwe overeenkomst komt, zodat er weer informatie uitgewisseld kan worden. Inmiddels ligt er een conceptovereenkomst dat door alle Europese landen moet worden goedgekeurd. Er zijn echter reden voor zorgen, zo is het niet uitgesloten dat data van Europese burgers wordt gebruikt voor massasurveillance. Het Europese Hof was hier duidelijk over dat dit niet moet kunnen, maar de Amerikanen garanderen dit nog steeds niet in de nieuwe overeenkomst. Dat betekent ook dat bij een nieuwe rechtszaak de Privacy Shield-overeenkomst net zo snel in de prullenbak ligt.

Ook zijn de privacyorganisaties, die zich verenigd hebben in de zogenaamde Artikel 29-werkgroep, nog ontevreden over de klachtenprocedure, Europese burgers moeten eenvoudig aan de bel kunnen trekken als ze vermoeden dat hun gegevens voor de verkeerde doeleinde worden gebruikt.

De Artikel 29-werkgroep adviseert de Europese Commissie op dit moment om niet akkoord te gaan met het huidige concept, maar op deze specifieke punten nog even nader onderzoek te doen en extra waarborgen op te nemen. Het stuk over antiterreur en cybersecurity is nu nog te vaag omschreven.

Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans. De burger zit er ook niet op zit te wachten dat allerlei populaire diensten straks worden verboden, omdat Europa te ver is doorgeslagen in de privacybescherming.