De Nederlandse regering vindt dat de EU bij het opzetten van een eigen ecosysteem voor de processorindustrie zich niet los moet koppelen van de wereldwijde markt voor processors. Dit blijkt uit een document van het verantwoordelijke Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat (EZK).

Uit het bewuste document komt naar voren dat de Nederlandse overheid volledig achter het recente Europese initiatief van de European Chips Act staat voor het oprichten van een eigen processorindustrie en een daarbij behorend ecosysteem. Hiermee wil de EU dat de lidstaten minder afhankelijk worden van de levering van processors uit andere landen, vooral uit Azië en de Verenigde Staten. Hiermee kan dan een mogelijk tekort aan processors, zoals momenteel het geval is, worden voorkomen.

Kanttekening Nederlandse regering

De Nederlandse regering maakt wel een kanttekening bij dit initiatief. Volgens de regering is bij het opzetten van een dergelijke chipindustrie en ecosysteem het niet handig als de EU zich helemaal uit de ‘normale’ wereldwijde supply chain voor chipsets terug te trekken en alleen de eigen gefabriceerde processors af te nemen.

De Nederlandse regering geeft aan dat tegenwoordig alle wereldregio’s in deze waardeketen met elkaar verbonden zijn en daardoor van elkaar afhankelijk zijn. Zichzelf afsnijden van deze waardeketen zou niet gunstig voor de EU zijn en daarmee ook niet voor Nederland. De huidige koploperspositie die Europa op het gebied van chipfabricage op dit moment inneemt, het document noemt hier expliciet de belangrijke posities die de Nederlandse bedrijven ASML en NXP hierbij innemen, zou dan niet kunnen worden behouden.

Hierdoor krijgt de EU, zo waarschuwt de Nederlandse regering, moeilijker toegang tot belangrijke groei- en afzetmarkten en worden veel investeringen in R&D zo tenietgedaan. Ook zal de EU dan op het gebied van chipfabricage achterop gaan lopen, zo is de verwachting.

Balans noodzakelijk

De Nederlandse regering vindt daarom dat er balans moet worden gevonden voor de wederzijdse afhankelijkheden tussen de diverse wereldregio’s op dit gebied. Concreet vindt Nederland dat de Europese interesses op dit gebied worden gewaarborgd met een open ecosysteem dat zich richt op investeringen in de Europese chipindustrie, het versnellen van innovatie en het toevoegen van marktwaarde. Wederzijdse afhankelijkheden zorgen voor meer robuustheid en gaan afhankelijkheid van één partij tegen.

Overige maatregelen

Ook moet de komende European Chips Act bepaalde instrumenten omvatten die overname van strategische processorfabrikanten tegengaan. Hiermee wil de Nederlandse regering natuurlijk voorkomen dat AMSL in verkeerde buitenlandse handen belandt.

De EU werkt op dit moment nog aan de laatste onderdelen van de European Chips Act. Als alles naar wens verloopt, wordt deze in het derde kwartaal van 2022 aangenomen.