Digital Markets Act en Digital Services Act krijgen groen licht

Digital Markets Act en Digital Services Act krijgen groen licht

Het Europees Parlement keurt de Digital Markets Act en Digital Services Act goed. Grote technologiebedrijven krijgen binnenkort met strengere regels te maken.

Machtsmisbruik is strafbaar in het bedrijfsleven. Probeert een groot bedrijf een klein bedrijf weg te pesten, dan zorgen Europese wetten ervoor dat het bedrijf aansprakelijk is. Sommige wetten zijn meer dan tien jaar oud. Technologie verandert sneller dan het rechtssysteem. Vandaar hebben handhavers steeds meer moeite met het reguleren van grote bedrijven.

De Digital Markets Act en Digital Services Act zijn een antwoord op het probleem. De pakketten introduceren nieuwe regels voor technologiebedrijven, waardoor de Europese Commissie en lidstaten meer controle hebben over het bedrijfsleven en de markt. De regels worden onlangs goedgekeurd door het Europees Parlement. Dit betekent dat de regels in de komende maanden ingaan.

Digital Markets Act

De Digital Markets Act focust op ’s werelds grootste technologiebedrijven, ofwel ‘gatekeepers’. Dergelijke organisaties moeten aan drie voorwaarden voldoen. Allereerst is een ‘gatekeeper’ in minstens drie lidstaten actief met een jaarlijkse omzet van ongeveer 7,5 miljard euro of een marktaandeel van 75 miljard euro. Daarnaast heeft een ‘gatekeeper’ 45 miljoen gebruikers per maand, of 10.000 Europese zakelijke gebruikers per jaar. Tot slot moet een ‘gatekeeper’ drie jaar lang aan beide voorwaarden voldoen.

Meta, Google en Microsoft zijn voorbeelden van ‘gatekeepers’. Zij krijgen met de nieuwe regels te maken. Een van de regels verplicht ontwikkelaars van besturingssystemen om third-party apps en app stores toe te staan. Vandaar mogen Apple en Google gebruikers niet meer tot de App- en Play Store beperken. Overtreders riskeren een boete van 10 procent van de wereldwijde omzet.

De DMA gaat over circa zeven maanden in. Organisaties moeten zelf controleren of zij in de ‘gatekeeper’-categorie vallen. Zo ja, dan is de organisatie verplicht om contact op te nemen met de Commissie. Doet een organisatie dit niet, en ontdekt een overheidsinstantie later dat het bedrijf in de categorie valt, dan is het bedrijf aansprakelijk voor alle eerdere overtredingen.

Digital Services Act

De Digital Services Act is breder. Niet alleen de grootste organisaties, maar ook midden- en kleinbedrijven krijgen nieuwe verplichtingen. De regels verschillen per organisatie, grootte en sector. Op de website van de Europese Unie vind je een overzicht. Wij delen een indruk.

Aanbieders van markplaatsen moeten gebruikers helpen bij het rapporteren van illegale content. Gebruikers die producten verkopen mogen niet meer anoniem zijn.

Aanbieders van social media moeten communiceren met gebruikers die worden geblokkeerd door een moderator of systeem. Word jouw post verwijderd door een moderator van LinkedIn, dan heb je het recht om te weten waarom. Advertenties mogen niet meer op basis van geloof, afkomst, politieke kleur en seksuele voorkeur op gebruikers worden gericht.

De DSA gaat op twee momenten in. De eerste ingangsdatum geldt voor “very large online platforms”. Dit zijn platformen met meer dan 45 miljoen actieve gebruikers. Zij hebben extra verplichtingen, waaronder het tegengaan van nepnieuws, geweld tegen vrouwen en geweld tegen kinderen. Overtreders riskeren een boete van 6 procent van de wereldwijde omzet.

De regels voor platformen met minder dan 45 miljoen actieve gebruikers gaan op 1 januari 2024 in. Deze platformen staan niet onder toezicht van de Europese Commissie, maar van lidstaten. Lidstaten bepalen de boetes voor overtreders.