Mensenrechtenorganisatie waarschuwt voor algoritmes LinkedIn

Mensenrechtenorganisatie waarschuwt voor algoritmes LinkedIn

Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwt voor het gebruik van algoritmes bij het werven van personeel via LinkedIn en vacaturebanken. Dit zou leiden tot discriminatiepraktijken. Werkgevers moeten kandidaten hierover meer inzicht geven en ook de overheid moet met maatregelen komen.

Uit onderzoek van de mensenrechtenorganisatie blijkt dat bijna alle bedrijven tegenwoordig algoritmes inzetten bij het werven van personeel. Dit kan het gebruik van LinkedIn of andere vacaturebanken en diens algoritmes zijn voor het verspreiden van vacatures en het zelf actief zoeken en benaderen van kandidaten. Ook kunnen bedrijven eigen algoritmes inzetten voor het werven en selecteren van kandidaten.

Gevaarlijke ontwikkeling

Het College voor de Rechten van de Mens ziet het als een gevaarlijke ontwikkeling. Volgens het onderzoek weten veel bedrijven niet precies hoe deze algoritmes werken en dat deze kunnen leiden tot discriminatie en uitsluiting.

Werkgevers weten met een vacaturepost op LinkedIn of op andere vacaturesites bijvoorbeeld niet wie de vacature ziet en wie er precies tevoorschijn komt bij een zoekvraag. Ook kunnen de algoritmes sollicitanten sneller en op grotere schaal beoordelen. Dit kan dan ook weer tot vooringenomenheid leiden, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Ook zien bedrijven die algoritmes inzetten voor hun wervings- en selectieprocessen voor werknemers minder risico’s in het gebruik ervan. In meer dan de helft van de gevallen, zo geeft het onderzoek aan, weten zij niet of de automatische selectieprocessen worden gecontroleerd of bepaalde personen onterecht afvallen. Ook weten zij niet waarom deze sollicitanten afvallen, omdat zij de verschillende recruitmenttechnologieën nauwelijks op eerlijkheid toetsen.

Te nemen maatregelen

Het College vindt daarom dat bedrijven goed in de gaten moeten houden of er door de inzet van algoritmes geen kandidaten buiten de boot vallen en, in het geval dat, of dit wel terecht is. Bijvoorbeeld door vacatures via meerdere kanalen te verspreiden. Ook moeten zij sollicitanten op voorhand aangeven welke rol algoritmes in de werving- en selectieprocessen spelen.

Verder moet ook de overheid met meer regelgeving komen, stelt de organisatie. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen een eerlijke kans op een baan kan maken en arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan, aldus de mensenrechtenorganisatie. Het College roept de overheid daarom op om het voor werkgevers makkelijker te maken om algoritmes te toetsen op eerlijkheid.  Er zijn nog geen geschikte middelen om algoritmes hierop te toetsen. 

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie dat nu bij de Tweede Kamer ligt, heeft bijvoorbeeld een zogenoemde ‘vergewisplicht’. Deze moet ook gelden voor digitale systemen. Dit betekent dat als werkgevers algoritmes inkopen ze aan de softwareleverancier moeten vragen hoe de algoritmes kandidaten selecteren en beoordelen. Dit moeten werkgevers kunnen uitleggen aan werkzoekenden. De overheid moet aan werkgevers goed uitleggen hoe die vergewisplicht werkt.

Tip: LinkedIn lanceert nieuwe tools voor promotie van visuele content