1 min

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt met het verstrekken van informatie uit het zogenoemde Europese anti-witwasregister Ultimate Beneficial Owners (UBO). Volgens het Europese Hof van Justitie tast dit specifieke register de grondrechten en privacy van burgers ernstig aan.

De beslissing is in een Kamerbrief bekendgemaakt door verantwoordelijk minister Sigrid Kaag (Financiën). In zijn recente vonnis stelde het Europese Hof van Justitie dat het UBO-register, een Europese anti-witwas database van eigenaren en oprichters van organisaties, in de huidige vorm ernstige inbreuk maakt op de grondrechten en privacy van inwoners van de Europese lidstaten. De lidstaten van de Europese Unie moeten daarom opnieuw over de opzet van dit specifieke register gaan nadenken.

Aanpassing voor Nederlandse situatie

Volgens minister Kaag heeft, hoewel het hierbij om de Europese wetgever en de Europese Commissie gaat, dit vonnis ook verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse situatie. Daarom heeft de minister de KvK verzocht geen gegevens meer uit dit register met derden te delen.

Een uitzondering is dat toegang kan worden verkregen op basis van een vordering van de officier van Justitie, zo geeft de Kamerbrief aan.  

Het is voor eigenaren en oprichters van bedrijven en organisaties sinds 27 september 2022 verplicht een UBO in te schrijven in het register bij de KVK.

Tip: ‘Steeds meer bedrijven hebben buitenlandse techmedewerkers in dienst’