2min

Nederlandse techbedrijven zijn in toenemende mate ongerust over de maatregelen van de regering om geavanceerde technologie uit Chinese handen te houden. Zij maken bezwaar tegen de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames die volgend jaar ingaat, schrijft het FD.

Met de door de Tweede- en Eerste kamer aangenomen en inmiddels ondertekende Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames gaat de Nederlandse overheid vanaf 2023 iedere investeerder met meer dan 10 procent aandelen in een Nederlands techbedrijf controleren. De overheid wil checken of de investeerder geen gevaar voor de nationale veiligheid vormt. De wet is vooral gericht op het uit handen houden van geavanceerde technologie van landen als China en andere autoritaire staten.

Weerstand brancheverenigingen

Diverse brancheverenigingen maken hiertegen steeds meer bezwaar, schrijft het FD. Volgens deze belangenorganisaties leidt een strenge uitvoering van de wet tot minder investeringen uit het buitenland. Hierdoor zouden Nederlandse techbedrijven niet meer kunnen groeien en komt de internationale markpositie in het geding.

In buurlanden zou de wet- en regelgeving op dit terrein minder strikt zijn. In Duitsland en Frankrijk vinden pas onderzoeken plaats vanaf een belang van 25 procent. In het Verenigd Koninkrijk ligt de grens bij 15 procent, schrijft het FD.

Vooral de belangenorganisaties voor quantum computing en fotonische chips zijn hier bang voor. Zij vragen het ministerie van Economische Zaken dan ook de uitvoering van de wet voor bedrijven in deze sectoren te versoepelen.

Lange duur toetsing

De bedrijven maken vooral bezwaar over de lange periode die een onderzoek naar buitenlandse investeerders vergt. EZK trekt hiervoor een periode van acht weken uit voor het vaststellen of een buitenlandse investeerder banden heeft met China, Rusland of andere landen die de technologie niet mogen verwerven. Daarnaast kan het onderzoek nog maanden langer duren als verder onderzoek nodig is.

In een reactie laat het ministerie van EZK weten dat de procedure kan worden verkort als het betreffende bedrijf informeel op voorhand al informatie aanlevert. De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn volgens het FD tegen een versoepeling van de wet. Volgens hen zijn landen als China en Rusland juist op zoek naar technologie op het gebied van fotonics en quantum computing.

Tip: Vvd’er: ‘Kabinet moet overname Nowi door Nexperia blokkeren’