2min

De nieuwe Europese regels voor het aanbieden van clouddiensten zijn nodig om de markt concurrerender te maken. Dit stelt de ACM naar aanleiding van een vervolgonderzoek op Marktstudie Clouddiensten.

In de vorig jaar gehouden Marktstudie Clouddiensten concludeerde de markttoezichthouder dat Nederlandse bedrijven grote risico’s lopen op lock-in bij zakelijke cloudaanbieders. Ook houden marktdominante partijen concurrenten vaak op afstand, waardoor overstappen wordt bemoeilijkt en dus de concurrentie wordt beperkt.

Een eenvoudiger overstapbeleid zorgt ervoor dat de markt meer concurrentie krijgt. Dit is dan beter voor de prijs en kwaliteit van de clouddiensten, vindt ACM.

European Data Act biedt perspectief

In het vervolgonderzoek constateerde de markttoezichthouder dat de huidige mededingingsregels onvoldoende zijn voor het snel en structureel oplossen van deze overstapproblemen. Ze bieden wel aanknopingspunten, maar het uitvoeren van maatregelen kost veel tijd.

De markttoezichthouder heeft nu zijn hoop gevestigd op de recent aangenomen European Data Act. Deze Europese wet- en regelgeving maakt data verplaatsen tussen cloudaanbieders makkelijker. Cloudaanbieders mogen ook geen kosten berekenen als bedrijven hun data willen weghalen voor overstappen.

De ACM wil graag dat interoperabiliteit aan de Data Act wordt toegevoegd. Hierdoor wordt het makkelijker data uit te wisselen met of systemen aan te sluiten bij clouddiensten.

Goed blijven uitkijken

De lidstaten moeten nog met de nieuwe Europese wet- en regelgeving instemmen. In de tussentijd adviseert de ACM bedrijven bij nieuwe cloudcontracten goed te kijken of ze van aanbieder kunnen wisselen en hoe uitwisseling en gebruik van data is geregeld.

Lees ook: Concurrenten eisen dat Microsoft meer doet aan antitrustzaken