1 min

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken uitleg geeft over een visumaanvraagalgoritme, meldt NRC. Dit algoritme geeft aan of een visumaanvraag kort of intensief moet worden behandeld.

Het oordeel van het zogeheten Informatie Ondersteund Beslissen-algoritme is een sterke indicatie van de kans van slagen voor het aanvragen van een Schengenvisum. Degenen die kort behandeld moeten worden, hebben slechts 3,5 procent kans op afwijzing. Dit tegenover 33 procent als het algoritme voorstelt om de aanvraag uitgebreid onder de loep te nemen.

Het algoritme oordeelt onder andere op basis van de nationaliteit, het geslacht, de leeftijd en de plaats van aanvraag. Het zou alleen door het ministerie worden ingezet voor Schengenvisa, die reizigers van buiten de EU negentig dagen toegang tot het Schengengebied verleent.

Digitalisering

Het NRC schreef al eerder over de risico’s van het visum-algoritme. Voorheen werd het verschaffen van een visum uitgevoerd door de Nederlandse ambassades. Tegenwoordig is dit systeem online, met vervolgens een bezoek aan een kantoor van het bedrijf VFS Global. Deze multinational wordt door de Nederlandse overheid ingezet om wereldwijd visumaanvragen te verwerken.

Vervolgens zetten 118 beslisambtenaren het algoritme in om de aanvragen te filteren. Deze gang van zaken is al langer bekritiseerd, maar verandering is vooralsnog niet teweeg gebracht. Volgens de Auroriteit Persoonsgegevens is de uitnodiging voor minister Hoekstra niet vrijblijvend. De overheidsinstantie spreekt over een ‘zorgelijke kwestie’.

Lees ook: AP legt SVB fikse boete op vanwege gebrekkige identiteitscontrole