3min

De Amerikaanse regering is met plannen bezig om AI-software uit Chinese handen te houden. Het ministerie van handel overweegt om de export van closed-source AI-modellen te verbieden. Daarmee mist het de open-source opties die op geen enkele manier in te perken zijn.

Met de plannen, onthuld door Reuters, spreken de bronnen over “guardrails” die de export van geavanceerde AI-modellen binnen de perken houden. Daarbij gaat het enkel om de beperkte distributie van LLM’s als OpenAI’s GPT-4 of Google Gemini, niet de functionaliteit ervan. Momenteel kunnen AI-vendoren zonder enige inperkingen hun technologie verkopen aan wie dan ook, waaronder de Chinese regering.

De Biden-regering vreest voor de inzet van deze modellen in cyberoorlogen. Wat dat betreft lijkt de stap vooral preventief. Toekomstige LLM’s geven wellicht een nieuwe impuls aan cyberaanvallen, maar momenteel is de inzet van GenAI-technologie beperkt tot het schrijven van overtuigendere phishing-mails dan voorheen.

Het Llama 3-probleem

Centraal bij de plannen staan partijen als OpenAI, Google en Anthropic. Deze bedrijven zijn vooraanstaande AI-spelers en houden hun meest geavanceerde modellen in-house. De LLM’s zijn alleen via eigen platformen of met API’s in te zetten; het lokaal draaien van GPT-4 is bijvoorbeeld onmogelijk.

Dat geldt niet voor Meta’s Llama-modellen, waarvan versie 3 recent verscheen. Deze open-source LLM’s gelden sinds de openstelling van Llama 1 begin vorig jaar als de state of the art voor de vrije inzet van GenAI. Welke ontwikkelaar dan ook kan zelf aan de slag met de verschillende Llama-modellen, die naar wens zijn te trainen, te fine-tunen of fundamenteel aan te passen zijn. Dat betekent niet dat de LLM’s sterk onderdoen voor het aanbod van OpenAI/Google/Anthropic, als we de benchmarks mogen geloven.

Lees verder: Meta onthult krachtig open-source model Llama 3 en chatbot Meta AI

Waar ligt de grens?

Het is de vraag wat de impact is van de eventuele Amerikaanse plannen op dit open-source probleem. Al langer hekelen verschillende IT-bedrijven de mogelijke impact op open-source die regelgeving teweegbrengt. Zo dreigde de Cyber Resilience Act bijdragen aan open-source in te perken omdat ontwikkelaars opeens verantwoordelijk werden gehouden voor code die iemand anders ongevraagd voor eigen doeleinden inzet. Dat gevaar lijkt inmiddels geweken.

Hoe dan ook wenst de regering-Biden AI-technologie langs een meetlat te leggen. AI-modellen zijn te scoren op intelligentie via allerlei benchmarks, dus een specifieke score zou kunnen bepalen of een LLM met China gedeeld mag worden. Dit doet denken aan bestaande Amerikaanse wetgeving die AI-hardware vanaf een bepaald niveau voor export blokkeert en restricties op de export van ASML-machines plaatst.

Die eerdere exportrestricties blijken gedeeltelijk succesvol. Zo produceren Chinese partijen nog altijd opvallend geavanceerde chips met oude machines, hoewel de precieze kwaliteit ervan discutabel is. De allernieuwste ASML-machines zijn dan ook niet aan de praat te krijgen zonder de expertise vanuit het Veldhovense bedrijf. Hetzelfde geldt niet voor de GPU’s van Nvidia, die AI-modellen als GPT-4 en Gemini mogelijk maken. China heeft toegang tot AI-chips die het eigenlijk niet had moeten hebben volgens de restricties, bleek onlangs. Het is niet uit te sluiten dat het tevens via third-parties in de VS, Europa of elders aan snelle AI-hardware komt.

Wederom is het schimmig hoe succesvol de technologiestrijd van Amerika tegenover China is. Open-source AI-ontwikkeling zal vermoedelijk een doorn in het oog blijven voor Washington, gezien de wens om Beijing zulke geavanceerde AI-technologie te ontzeggen. Zelf is China al langere tijd bezig om de afhankelijkheid van het westen af te bouwen. Die stap voorspelde ex-CEO van ASML Peter Wennink al: het blokkeren van export naar China motiveert dat land alleen maar om zelf een technologische sprong vooruit te maken.

Lees ook: China weert Windows, Intel en AMD voor overheidsgebruik