Developers krijgen opnieuw geen gelijk in GitHub Copilot-copyrightzaak

Developers krijgen opnieuw geen gelijk in GitHub Copilot-copyrightzaak

De Amerikaanse rechter heeft developers in een class-action rechtszaak over vermeend copyright-misbruik in GitHub Copilot opnieuw geen gelijk gegeven. Volgens de rechter genereerde de AI-tool voor de open-source repository-omgeving van Microsoft niet exact dezelfde code als die van de ontwikkelaars, zoals de aanklacht luidde.

Code-ontwikkelaars hebben in november 2022, na de lancering van de AI-codetool GitHub Copilot, GitHub en Microsoft in 22 gevallen aangeklaagd. Dit vanwege mogelijke inbreuken op het copyright van de bij de rechtszaak aangesloten code-ontwikkelaars.

Meer specifiek zou de AI-tool zijn getraind op in GitHub aanwezige open-source-software. De door de tool aangemaakte code-snippets zouden zich niet houden aan eventuele licenties houden en geven geen credits geven aan de originele ontwikkelaars. Op basis hiervan meenden de ontwikkelaars dat dit een inbreuk was op hun copyright en stapten zij naar de rechter.

Veel gevallen ongeldig verklaard

In de loop van de jaren zijn al een groot aantal aanklachten nietig verklaard en nu heeft de Amerikaanse rechter opnieuw min of meer de laatste van deze klachten ongeldig verklaard. Het belangrijkste argument van de rechter in het meest recente vonnis is dat de code die GitHub Copilot genereert niet helemaal identiek is aan de code die de code-ontwikkelaars aan het platform hebben toegevoegd.

GitHub zou vorig jaar zijn AI-programmeerassistent hebben aangepast, zodat lichte variaties van de trainingscode worden gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat ontwikkelaars een copyrightclaim kunnen neerleggen.

Lees meer: GitHub Copilot waarschuwt ontwikkelaars nu als het code plagieert

Daarnaast gaat volgens de rechter niet op dat GitHub met zijn tool in strijd zou handelen met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Dit besluit neemt het doordat het platform bijvoorbeeld alle licentie- en ontwikkelaarsgegevens verwijdert. De rechter concludeerde dat de klagers dit niet (genoeg) kunnen bewijzen, zodat deze claim direct niet-ontvankelijk werd geacht.

Twee andere claims die door de rechter werden verworpen, handelden over het zich ten onrechte verrijken door GitHub en Microsoft en het doen vaststellen van schadebedragen.

Vervolg rechtszaak

Binnen de rechtszaak staan nog twee zaken open. Een zaak draait rondom een klacht voor inbreuk op een open-source-licentie en de andere zaak draait om contractbreuk. Deze laatste zaak was opnieuw ingebracht nadat die in een eerder stadium nietig was verklaard.

Beide partijen hebben recent ook een gezamenlijke procedureklacht bij de rechter aanhangig gemaakt over het onderzoeksproces in deze zaak. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan bepaalde documenten niet te hebben geleverd, ondanks dat hierom was gevraagd.

Lees ook: Developers klagen GitHub Copilot aan voor softwarepiraterij