Sinds de Europese Unie in 2014 het ‘recht om vergeten’ te worden introduceerde, heeft Google meer dan 2,4 miljoen verzoeken ontvangen om url’s te verwijderen uit de zoekresultaten. Dat heeft de zoekmachine vandaag onthuld. Lang niet alle verzoeken zijn ingewilligd.

Dat meldt Google vandaag in zijn nieuwste Transparancy Report. EU-burgers hebben het recht om van zoekmachines te eisen dat incorrecte, onvolledige, irrelevante of excessieve referenties verwijderd worden. Verzoeken die niet aan deze eisen voldoen kunnen geweigerd worden door zoekmachines.

Veel verwijderverzoeken

Er zijn dus 2,4 miljoen verwijderverzoeken ingediend, maar lang niet alles daarvan is ingewilligd. Google heeft aan 43 procent van alle verzoeken voldaan. Daarnaast meldt het dat 89 procent van gewone individuen afkomstig is. De overige elf procent komt van organisaties en regeringsmedewerkers.

Google duikt nog iets meer de diepte in, in zijn rapport. Een kwart van de verwijderverzoeken draait om professionele informatie. Verder is er tien procent dat draait om door mensen zelf geplaatste content, bijvoorbeeld op sociale media. Acht procent van de verzoeken draait om mensen die willen dat gepleegde misdaden uit zoekresultaten verwijderd worden en zeven procent is gericht op zakelijke fouten.

Ook schrijft Google nog dat negentien procent van de verwijzingen die verwijderd moet worden betrekking heeft tot registers. Achttien procent draait verder om nieuwsartikelen en twaalf procent heeft betrekking tot sociale media.

“We zien twee dominante categorieën als het aankomt op verwijderverzoeken: het verwijderen van persoonlijke informatie op sociale media en registeren en het verwijderen van wettelijke en professionele informatie die door nieuwsagentschappen en overheden gemeld wordt,” schrijft Google over de typen berichten. “Onze resultaten laten zien dat de intentie achter deze verzoeken vaak genuanceerd zijn en voortkomen uit uiteenlopende privacyzorgen, lokale medianormen en regeringsbeleid.”