De Black Hat hackersconferentie in Las Vegas is dit jaar brengt heel wat inzichten met zich mee. Interessant is dat er ook uitgebreid gesproken is over de vraag of blockchain wel of niet de oplossing voor veel veiligheidsproblemen vormt. Gedacht wordt vaak dat de registertechnologie een oplossing kan vormen voor veel mogelijke problemen.

Volgens het hoofd van Project Zero bij Google, Parisa Tabriz, is dat vermoedelijk niet het geval. Tijdens haar speech vertelde Tabriz dat het erg ingewikkeld was om haar team gemotiveerd te houden, terwijl er gewerkt werd aan veilige code en beschermde systemen. Daarin waren vooral hypes moeilijk.

Blockchain een hype

Tabriz vertelde tijdens haar speech dat het publiek zich vooral niet moet laten leiden door wat op het moment in de mode is. Momenteel denken veel kenners van blockchain zomaar de oplossing kan vormen voor veiligheidsproblemen, doordat de registertechnologie decentraal opgesteld is. Maar: “Blockchain gaat de beveiligingsproblemen echt niet oplossen. We hebben het afgelopen decennium veel vooruitgang geboekt, maar de bedreigingen worden steeds complexer en de aanpak die we momenteel hanteren is echt niet afdoende.”

Om dat punt te illustreren, ging Tabriz in op het vier jaar durende project van Google, waarbij het Chrome zo omgebouwd heeft, dat non-HTTPS-sites als onveilig gelabeld zouden worden. Toen het project werd aangekondigd, was er veel tegenstand en kritiek, maar dat heeft het team naast zich neergelegd. Door duidelijke doelen te stellen en samen te werken om het management over te halen het idee over te nemen, lukte het. Tabriz denkt dat dit veel belangrijker is dan gokken op de nieuwste hype. Daarom raadt ze ontwikkelaars dan ook aan om zich vooral te richten op duidelijke doelen en die te realiseren. Zo kan het internet veiliger gemaakt worden.