2min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft gaat haar ‘anti piraterijtool’ WGA (Windows Genuine Advantage) nog eens nader bekijken. Deze tool stuurt zonder dat de gebruiker daarvan weet informatie over de computer door naar Microsoft. Als WGA is aangepast en zich vervolgens niet meer als spyware zal gaan gedragen, zal dit stukje software meegaan met de eerstvolgende update ronden van Microsoft update.

Dagelijks controleert de tool of de gebruiker wel een legale Windows versie heeft, dat gebeurt zodra een gebruiker inlogt op zijn computer. Dit wordt nu aangepast in het nieuwe WGA pakket, zodat dat niet meer dagelijks gebeurt. De controles worden nog steeds toegepast maar dan in een bepaalde periode.

De tool die uit twee onderdelen bestaat is door Microsoft verplicht ingesteld om de computers constant te voorzien van nieuwe updates. De onderdelen bestaan uit een validatie onderdeel en een notificatie onderdeel. De eerste kijkt of de werkende Windows versie wel legaal is en het tweede onderdeel komt aan bod als blijkt dat de Windows die is geïnstalleerd illegaal blijkt te zijn. Dan zal de WGA de gebruiker gaan adviseren om ‘meer te leren over de voordelen van het gebruik van legale Windows software’.

Het twistpunt is ontstaan op het moment dat blijkt dat het notificatie onderdeel elke dag gegevens over de computer naar de servers stuurt van Microsoft. Een talrijk aantal gebruikers heeft zich hier zorgen over gemaakt, omdat de tool nog bétasoftware blijkt te zijn. Ook zouden de gebruikers hebben geklaagd over de veiligheid van het stukje software en dat de privacy geschaad zou worden.

Microsoft reageert zegt hierover dat de zogenaamde ’terugbelfunctie’ van de tool een ‘beveiligingscontrole’ is. Deze moet er op toezien dat de tool snel wordt uitgezet als het systeem problemen zou ondervinden. Toch is deze uiteenzetting niet echt duidelijk.