2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Gemiddeld ontvangt een werknemer 41 e-mail berichten per dag waarvan er 16 ongewenst zijn en 30% van de werknemers raakt e-mail berichten kwijt. Uit het onderzoek van Basenet, bestaande uit meer dan 500 werknemers, blijkt dat 96% van de werknemers Microsoft Outlook of Outlook Express gebruikt. Beiden worden ontwikkeld door Microsoft, de laatste wordt gratis bij Windows geleverd. Mozilla Thunderbird Email en Lotus Notes maken de top drie compleet.

Iets meer dan de helft van de gebruikers geeft aan dat gebruiksvriendelijkheid een grote rol speelt bij de keuze van het e-mail programma. Ruim 26% kijkt vooral naar welk programma collega’s gebruiken en voor ruim 23% is het feit dat het gratis is van belang.

Ondanks dat e-mail de laatste jaren formeler van aard is geworden geeft ruim 30% van de respondenten aan e-mail berichten niet altijd meer te kunnen terugvinden. Naast het zoekraken van berichten geeft ruim 29% aan dat zij e-mail adressen niet meer kunnen terugvinden. Bellen naar het bedrijf, zoeken via internet, vragen aan collega’s en het zoeken via een database zijn de wegen die veel bewandeld worden om een verloren adres te achterhalen.

Steeds meer werknemers besteden tijd aan het lezen en beantwoorden van e-mail op de werkvloer. Meer dan de helft van de werknemers is dagelijks meer dan een half uur bezig met het lezen en beantwoorden van e-mail berichten. 20% Van de werknemers doet dit in meer of mindere mate ook tijdens hun vakantie. 14% laat de e-mail verzender van het bericht wachten tot hij of zij terug is van vakantie en bijna de helft schuift dit door naar zijn of haar collega’s, waarvan 64% de e-mail kan bekijken vanaf de eigen computer en 36% eerst achter de computer van de collega moet gaan zitten.