Uit een wereldwijd onderzoek onder IT-beslissers blijkt dat er steeds meer helpdeskvragen zijn over aan beveiliging gerelateerde problemen. Om het toenemende aantal telewerkers beter te kunnen beschermen, is de meerderheid van de IT-beslissers (67 procent) daarom van plan om de uitgaven aan beveiliging het komende jaar te verhogen, waarbij twee van de vijf ondervraagden dit budget zelfs met meer dan tien procent verhoogt in 2007.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, gaat in op de relatie tussen IT-afdelingen en medewerkers die vaak telewerken. Meer dan 1000 thuiswerkers en 1000 IT-beslissers zijn voor het onderzoek ondervraagd in tien verschillende landen, te weten de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Japan, China, India, Australië en Brazilië. In oktober zijn de resultaten uit de eerste twee delen van het onderzoek verschenen.

De bevindingen uit dit derde onderzoek maken de ernst duidelijk van deze eerdere onderzoeksresultaten. Hieruit blijkt dat er veel verschil is bij werknemers tussen het bewustzijn over beveiliging en hun werkelijke online gedrag. Bovendien blijkt dat telewerkers een verontrustende perceptie hebben over de rol van IT-professionals in het controleren van het gebruik van door het werk beschikbaar gestelde laptops, personal digital assistents (PDAs) en smartphones.

Van alle IT-beslissers die meewerkten aan het onderzoek, gaf 38 procent aan dat het aantal vragen aan de helpdesk met betrekking tot de beveiliging groeit. Gebruikers en hun apparaten krijgen te maken met virusaanvallen, phishing, identiteitsdiefstal, hacking en andere verraderlijke activiteiten. In India rapporteerde meer dan de helft van de IT-respondenten (55 procent) een verhoging van het aantal aan beveiliging gerelateerde helpdeskvragen. Daarbij ging de meerderheid van de vragen over virussen (70 procent), phishing-aanvallen via spam (61 procent) en spyware (55 procent). Gemixte aanvallen van spam en phishing zijn de meest voorkomende kwesties. Meer dan de helft van alle IT-respondenten (52 procent) geeft aan dat de verhoging van het aantal helpdeskvragen gerelateerd is aan deze gecombineerde bedreiging.

Vanwege de groei in helpdeskvragen is de meerderheid van de IT-respondenten van plan de beveiligingsuitgaven komend jaar te verhogen. De drie relatieve nieuwkomers op internet zijn China, India en Brazilië. Deze landen hebben de snelst groeiende netwerkeconomieën en zijn ook koplopers in de geplande verhogingen van de beveiligingsinvesteringen.

Volgens Jeff Platon, Cisco’s Vice President voor Security Solutions Marketing, is de correlatie tussen de resultaten uit dit derde onderzoek en de voorgaande onderzoeken duidelijk. Uit de eerdere onderzoeken blijkt dat tweederde van de telewerkers zich bewust is van de veiligheidsrisico’s als zij thuis werken, maar zich hier niet naar gedragen. Zij breken bijvoorbeeld in op het draadloze netwerk van de buren, openen e-mails van onbekende afzenders, downloaden zakelijke bestanden op hun persoonlijke computers en delen apparaten van werk met niet-werknemers. Bovendien heeft de meerderheid het idee dat hun manager meer autoriteit heeft om het gebruik van corporate apparaten te controleren dan IT-medewerkers. Ook vindt een aantal dat het niemand iets aangaat wat zij op apparaten van hun werkgever uitvoeren.

Jeff Platon: “Aangezien veel gebruikers de autoriteit van de IT-afdeling niet accepteren, missen zij ook de neiging om hun IT-team te betrekken en best practices over te nemen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de IT-afdeling een verhoging in het aantal helpdeskvragen waarneemt en meer geld uitgeeft aan beveiliging. Het begrijpen van de achterliggende redenen van deze trend maakt het noodzakelijk dat IT-afdelingen een meer progressieve en kostenbewuste aanpak kiezen om corporate data en werknemers te beschermen.”

Lees meer