1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het Japanse Trend Micro heeft bekendgemaakt dat het twee lekken in Windows Mobile heeft gevonden, die, wanneer ze misbruikt worden, ervoor kunnen zorgen dat het apparaat waar het besturingssysteem op staat crasht.

De twee lekken zitten volgens Trend Micro in Windows Mobile Internet Explorer en Windows Mobile Pictures and Video en zijn van toepassing op de laatste twee versies van Microsofts besturingssysteem voor PDA’s en smartphones, te weten Windows Mobile 2003 en Windows Mobile 5.0.
Door met een Windows Mobile apparaat een aangepaste website of speciaal gemaakt JPEG bestand te bekijken kan het apparaat vastlopen.

Trend Micro heeft Microsoft op de hoogte gesteld van haar bevindingen en de details rond de lekken niet openbaar gemaakt. "Het is geen ramp, niemand is nog op de hoogte van de details. We verwachten dan op korte termijn ook geen pogingen om dit lek te misbruiken. Wat we wel zien is een toename in malware voor smartphones en PDA’s, voornamelijk diegene die op Symbian en Windows Mobile draaien", aldus Todd Thiemann van Trend Micro.

Microsoft laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de lekken en zal indien nodig een update uitbrengen voor beide besturingssystemen. Overigens wordt een mogelijk update niet openbaar verspreid, Microsoft zal de update ter beschikking stellen aan de fabrikanten van Windows Mobile apparaten. Zij kunnen de update dan doorvoeren en hun gebruikers een nieuwe ROM laten installeren.