In een onderzoek van Tanium onder meer dan 400 IT-leiders bij grote ondernemingen, geeft 67 procent van de ondervraagden aan dat de samenwerking tussen beveiligingsteams en IT Ops-teams een grote uitdaging is. Dit belemmert niet alleen goede teamrelaties, maar maakt organisaties ook vatbaarder voor security-kwetsbaarheden. Ook creëren grote investeringen vaak een misplaatst gevoel van veiligheid.

Meer dan 40 procent van de bedrijven met gespannen relaties tussen IT-teams vindt het handhaven van IT-hygiëne een grotere uitdaging dan bedrijven die aangeven dat er wel een goede samenwerking plaatsvindt. Het kost teams die slecht samenwerken verder bijna twee weken langer om IT-kwetsbaarheden te herstellen dan teams met gezonde relaties (37 werkdagen tegenover 27,8 dagen).

De afgelopen jaren is er volgens Tanium aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe beveiligings- en IT-operation tools. Volgens het onderzoek heeft 81 procent van de ondervraagden er vertrouwen in dat hun management meer gericht is op IT-beveiliging, IT-activiteiten en compliance dan twee jaar geleden. Uit het onderzoek blijkt echter dat investeringen in meer IT-oplossingen niet per se leiden tot een beter inzicht in hardware. Dit leidt dus tot vals vertrouwen bij beveiligingsteams en IT Ops-teams in hun endpoint management data.

Zelfoverschatting?

De toegenomen investeringen in IT-beveiliging en operationele tools leiden tot een vals gevoel van veiligheid met betrekking tot de bescherming van IT-omgevingen. 80 procent van de respondenten beweerde dat ze onmiddellijk actie konden ondernemen op de resultaten van hun kwetsbaarheidsscans. 89 procent verklaarde verder dat ze een inbreuk binnen 72 uur konden melden. Slechts de helft (51 procent) denkt echter een compleet inzicht te hebben in de kwetsbaarheden en risico’s binnen hun bedrijf.

Volgens Tanium kunnen uniforme oplossingen voor endpoint-beheer en beveiliging helpen deze uitdagingen aan te gaan. IT-beslissers zeggen volgens het onderzoek zelf ook dat een uniforme endpoint-oplossing hen zou helpen snellere responstijden te zien en efficiënter beveiligingsonderzoek te kunnen uitvoeren. Verder kan op die manier de zichtbaarheid worden vergroot door verbeterde gegevensintegratie en nauwkeurige realtime gegevens.