2min

Tags in dit artikel

, ,

Securityprofessionals in Europa ervaren een hoge werkdruk door e-mailaanvallen. Het onderzoek naar de frauduleusheid ervan neemt veel tijd in beslag. Van de Europese IT-securityteams ontvangt 7 procent meer dan vijftig verdachte e-mails per dag, terwijl 32 procent dagelijks tussen de zes en vijftig van deze e-mails ontvangt. 

Dat blijkt uit het wereldwijd onderzoek van Barracuda Networks onder 660 IT-securityprofessionals, werkzaam in organisaties met 100 tot 5.000 medewerkers.

Volgens het onderzoek blijkt slechts 10 procent van de verdachte e-mails frauduleus te zijn. Toch gaat er veel tijd zitten in het onderzoek naar de schadelijkheid van e-mails. Zo beweren acht op de tien respondenten dat het onderzoeken van een e-mailaanval, inclusief het nemen van eventuele maatregelen, gemiddeld ruim 30 minuten in beslag neemt. Bijna de helft (47%) zegt zelfs ruim een uur bezig te zijn met het onderzoeken van een e-mailaanval.

Stress

De hoge werkdruk vertaalt zich in stress. Bijna vier op de tien ondervraagde IT-professionals zegt hier last van te hebben. Bovendien houdt het niet op aan het eind van de werkdag, gezien 38 procent van de respondenten zegt zich ook buiten werktijd zorgen te maken om e-mailaanvallen, terwijl maar liefst 16 procent wel eens privé-afspraken heeft afgezegd vanwege zo’n aanval.

Bovendien zorgt reputatieschade ook voor de nodige stress. Organisaties in Europa zouden het afgelopen jaar vaker (39%) reputatieschade hebben opgelopen dan het wereldwijde gemiddelde (27%).

Slechte beveiliging

Ook de doorgaans slechte beveiliging van de organisatie is een bron van stress. Zo is slechts 52 procent van de Europese respondenten van mening dat de beveiliging het afgelopen jaar is verbeterd. Wereldwijd ligt het gemiddelde op 63 procent.

Verder blijkt uit het onderzoek dat organisaties in Europa de grootste kans hebben om het slachtoffer te worden van een spearphishingaanval. Zeker 48 procent van de respondenten laat weten het afgelopen jaar zo’n aanval te hebben meegemaakt.

Toename risico op burn-out

Dat alles samen met de combinatie van een sterk toenemende vraag naar security-expertise en een groeiend tekort aan mensen met dit soort expertise, maakt de kans groter dat juist deze medewerkers vaker uitvallen met stress-gerelateerde klachten. Met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee voor de continuïteit van de onderneming.

“De aandacht voor security is de afgelopen jaren gelukkig flink toegenomen. Het management van organisaties realiseert zich steeds meer dat effectieve cybersecurity niet alleen een noodzaak is, maar ook daadwerkelijk een concurrentievoordeel kan zijn. Hoewel veel security- en monitoringprocessen inmiddels volautomatisch kunnen worden uitgevoerd, is er ook heel veel werk bijgekomen voor securityspecialisten. Het aantal aanvallen en incidenten dat onderzocht en aangepakt moet worden, blijft groeien. Dit alles betekent dat het risico op burn-out bij deze belangrijke medewerkers flink is toegenomen”, zegt Alain Luxembourg, regional director Benelux voor Barracuda.