Als gevolg van de coronacrisis zullen meer bedrijven hun uitgaven voor cybersecurity aanzienlijk verhogen, zo blijkt uit onderzoek van LearnBonds. Twee derde van de ondervraagde organisaties meent dat extra uitgaven nodig zijn om de beveiliging up-to-date te houden.

Het verhogen van de uitgaven aan cybersecurity zit al jaren in een stijgende lijn. In 2017 gaven bedrijven zo’n 34 miljard dollar (31 miljard euro) uit aan het verkrijgen van een veilige digitale omgeving, voorafgaand aan de coronacrisis lag de verwachting voor 2020 op zo’n 42 miljard dollar. LearnBonds verwacht dat dit bedrag, na de uitslag van het onderzoek te hebben gezien, aanzienlijk naar boven moet worden bijgesteld. 68 procent van de ondervraagde bedrijven meent namelijk extra geld te zullen uitgeven aan cybersecurity naar aanleiding van de coronacrisis.

Bijna een derde van de bedrijven verwacht nagenoeg hetzelfde te zullen uitgeven aan beveiliging en een klein percentage (4 procent) ziet zelfs mogelijkheden om kosten te besparen op dat gebied.

Waar cybersecurity hoog op de prioriteitenlijst staat, scoren ook andere zaken goed. Uitgaven aan automatisering, smart analytics en de hybrid- of multicloud en zijn de andere stijgende kostenposten voor bedrijven.