De securityvaardigheden en -kennis van IT-teams zijn in 2020 uitgebreid. Dit als gevolg van een toename aan cyberaanvallen en een zwaardere security workload, vanwege de Covid-19-pandemie.

Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van Sophos. Het onderzoek ziet dat er uit de pandemie uitdagingen kwamen rollen. Zo zag het merendeel van de organisaties het aantal cyberaanvallen toenemen. Het heeft ertoe geleid dat de securityvaardigheden van 82 procent van de IT-teams vergrootte. In alle sectoren namen de vaardigheden toe, zoals in de detailhandel (85 procent), het onderwijs (83 procent) en de gezondheidszorg (80 procent). Het onderzoek acht het waarschijnlijk dat een groot deel van de ontwikkeling “al doende komt en door informeel op de werkplek te leren”.

Doordat medewerkers indien mogelijk en gewenst meer gingen thuiswerken, namen ook de eisen aan IT-teams toe. Hierdoor zijn ook meer IT-oplossingen omarmd. De totale IT-workload (exclusief beveiliging) nam toe bij 63 procent van de IT-teams. Bijna zeven op de tien zag een toename van de cybersecurity workload.

Moreel

Sophos stelt tevens vast dat in 2020 het moreel bij veel IT-teams (52 procent) verbeterde. Vaak leek dat te stijgen in lijn met de zwaardere workloads en intensievere aanvallen. Door ransomware getroffen bedrijven zagen vaker een verbetering van de teammoraal dan niet getroffen bedrijven (respectievelijk 60 procent en 47 procent). Ook vermoedt het onderzoek dat externe en persoonlijke omstandigheden tijdens de pandemie een rol spelen, zoals lockdowns en het niet kunnen zien van familie.

Geavanceerde tools

Op basis van de uitdagingen en ervaringen zijn veel organisaties van plan om de omvang van zowel de interne als geoutsourcede IT-teams te vergroten. Bijna zeven op de tien van de IT-teams verwacht dat het aantal interne IT-beveiligingsmedewerkers in 2023 zal zijn toegenomen. 56 procent verwacht dat het aantal uitbestede IT-beveiligingsmedewerkers zal groeien.

Ze willen ook het potentieel van geavanceerde tools en technologieën omarmen. Maar liefst 92 procent verwacht dat AI de IT-teams zal helpen om met het groeiende aantal en/of de toenemende complexiteit van bedreigingen om te gaan. Dit zou deels te wijten zijn aan het feit dat ongeveer de helft van de IT-teams van mening is dat cyberaanvallen te geavanceerd zijn voor het interne team om ze alleen aan te pakken.

Tip: Veilige devices bereik je alleen met monitoring en gerichte reacties