1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Uit cijfers van filterbedrijf MessageLabs blijkt dat 64,4 procent van al het Nederlandse e-mailverkeer spam is. Dat lijkt erg veel, maar de Nederlandse surfer krijgt 8 procent minder spam dan gemiddeld en 20 procent minder dan de nummer één op de lijst.

Het spampercentage in Nederland is wel dramatisch gestegen tegenover vorig jaar. Het spampercentage in februari 2007 lag namelijk op 40,7 procent, dat wil zeggen dat we hier te maken hebben met een stijging van 23,7 procent. Vooral middelgrote en kleine bedrijven hebben last van spam: maar liefst 74,4 procent van het mailverkeer daar is spam, terwijl grote bedrijven ‘slechts’ 69,5 procent moeten verwerken.

Spam zal zich in de loop van dit jaar stabiliseren, maar inmiddels is een nieuwe trend opgedoken: die van de gerichte aanvallen met speciale Trojan Horses. Hierbij wordt één enkel bedrijf of persoon geviseerd. In 2005 bleef dit soort aanvallen beperkt tot twee per week, in 2006 waren dat er tien per dag en inmiddels spreken we over dertig aanvallen per dag. Deze mails bevatten echter geen ‘onschuldige spam’, maar malware, vaak in de vorm Office-bestanden