Het ministerie van Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken werken samen aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten (Wiv). Deze aanpassing moet Nederland weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. Dit zegt scheidend demissionair minister van Defensie Henk Kamp in een interview met NRC.

In het interview met NRC zegt demissionair minister Kamp dat hij met zijn opvolgster Kajsa Ollongren – nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken – aan een tijdelijke wijziging van de Wiv werkt. De wetsaanpassing moet het straks makkelijker maken dat de Nederlandse inlichtingendiensten sneller kunnen reageren op ‘agressieve cyberpolitiek’ van andere landen. Welke landen dit zijn, worden niet expliciet genoemd.

Minder ‘red tape’

De aanpassing is vooral bedoeld voor het nemen van snellere beslissingen in het geval van cyberaanvallen. Een snelle reactie op een cyberaanval is zeer belangrijk, maar wordt op dit moment volgens Kamp nog vaak gehinderd door procedures en regels. De aanpassing moet het dus mogelijk maken deze procedures en regels in geval van acute aanvallen te negeren en direct beslissingen te nemen.

Over welke aanpassingen nu exact worden doorgevoerd, blijft demissionair minister Kamp van Defensie vaag. Wel geeft hij aan dat de voorgestelde wijzigingen een tijdelijk karakter hebben omdat ook op dit moment een andere wijziging van de Wiv wordt verwacht. De uiteindelijke beslissing over de aanpassing van de Wet Wiv en het voorleggen van dit voorstel aan het parlement ligt bij het volgende week aantredende nieuwe kabinet.

Tip: Coalitieakkoord laat zien dat partijen nog steeds digibeet zijn