2min Security

Kabinet wil digitale weerbaarheid versterken met publiek-privaat cyberweerbaarheidsnetwerk

Kabinet wil digitale weerbaarheid versterken met publiek-privaat cyberweerbaarheidsnetwerk

Om de ‘digitale weerbaarheid’ van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties te verbeteren, wil het kabinet een zogeheten Cyberweerbaarheidsnetwerk (CWN) oprichten. Dit betreft een publiek-private samenwerking waarin leden kennis uitwisselen en elkaar opleiden op het gebied van cybersecurity. Aansturing gebeurt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Om adequaat te reageren op digitale dreigingen, wil het kabinet het bestaande Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden uitbreiden. Dat nieuwe geheel moet de naam Cyberweerbaarheidsnetwerk (CWN) krijgen, zo beschrijft het kabinet in een toekomstvisie. Daarin pleit het voor nauwere samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties op dit gebied.

Bestaande netwerk uitbreiden

De bestaande leden van het Landelijk Dekkend Stelsel zijn onder meer Computer Emergency Response Teams (CERT’s), sectorale en regionale samenwerkingsverbanden, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC). Deze krijgen versterking van brancheorganisaties, ISP’s, MSP’s en andere organisaties die zich bezig houden met informatiesystemen.

Door deze uitbreiding moet een groter maatschappelijk bereik ontstaan, zodat instanties sneller belangrijke informatie kunnen delen met hun klanten, leden, medewerkers of achterban. Het gaat niet alleen over herstel na een incident, maar ook preventie, kennisuitwisseling, opleiding en training vooraf.

Onderdeel van cybersecuritystrategie

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voert de centrale regie over het Cyberweerbaarheidsnetwerk. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder hetzelfde ministerie valt, coördineert de uitvoering en samenwerking.

De oprichting van het CWN is onderdeel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028. Daarin zet het kabinet de ambities voor een digitaal veilige samenleving uiteen. Volgens het kabinet voorziet het met de uitbreiding van het netwerk met name in een grote behoefte van de private partners.

Dat staat te lezen in de beslisnota die justitieminister Dilan Yesilgöz naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Overigens is de oprichting van het netwerk ook deels ingegeven door de vereisten van de Europese NIS2-richtlijn.

Lees ook: Overheid start consultatieperiode voor NIS2-wetsvoorstel